/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/nyman1.jpg
Martin Nyman jobbar dygnet runt och på helger på Holmens bruk i Iggesund. Nästan en tredjedel av hans lön är ob- och skifttillägg. Foto: Ralf Bergman.

Nästan en tredjedel av Martin Nymans lön består av ob- och skifttillägg. Men skiften frestar på.
– Man kan jobba så här så länge man är ung, men det går inte ett helt liv, säger han.

Sedan fyra år jobbar Martin Nyman som processoperatör på Holmens bruk i Iggesund. Processoperatörer inom pappersbruken är den yrkesgrupp med störst tillägg utöver dem som ligger i tjänsten. I snitt står de för 30 procent av varje månadslön. Men det finns en anledning. Driften ställer stora krav på skiftarbete.

På Martin Nymans arbetsplats drivs verksamheten i kontinuerligt treskift, och passen sträcker sig antingen från 06.00 till 14.00, från 14.00 till 22.00 eller som ett rent nattskift mellan 22.00 och 06.00. På helgerna blir skiften längre. Martin Nyman jobbar då tolv timmar i sträck mellan 06.00 och 18.00 eller omvänt mellan 18.00 och 06.00. Två av sex helger blir på detta sätt sönderstyckade av tolvtimmarspass.

– Skiften rullar åtminstone medurs så det är lättare att ställa om. Vissa faser i skiftgången är svårare, som övergångarna då man går av en onsdag morgon och ska börja om en annan morgon.

Därutöver kan Martin Nyman få jobba en del fyllnadstid för att täcka upp när andra är sjuka eller borta. Ob-ersättningen räknas ut med divisor, alltså att grundlönen divideras med en viss faktor. Det ger i snitt en högre ersättning än det tidigare systemet med fast ersättning för obekväm arbetstid.

Hur klarar då kroppen dessa omläggningar?

– Schemat i sig är bra och jag trivs än så länge med skiftgången. Men nu är jag relativt ung, jag är 28 år och det blir nog värre när man blir äldre, speciellt när man har jobbat natt och ska gå över till förmiddag, det sliter.

– Det är nog olika för olika individer men det borde finnas en maxgräns för hur länge man kan jobba skift. Eller så borde man ha lägre pensionsålder.

Hur länge blir du kvar på skiftarbete?

– Jag vet inte. Än så trivs jag väldigt bra men det är ju också den sociala biten. Man är trött när kompisarna är pigga, och man måste sticka när de ska göra någonting.

– Men än så länge är jag ensamstående, förutom att jag har en katt, säger Martin Nyman.

FAKTA: Ob-ersättningar
Avtalen för ersättning för obekväm arbetstid kan utformas på olika sätt. Klumpsumma. Många avtal har en fast summa som betalas ut för varje timme obekväm arbetstid. Summan kan variera beroende på när ob-tiden infaller. Skillnaden är stor mellan olika avtal. Enkelt ob kan i ett avtal ge 15 kronor extra i timmen och 60 kronor extra i ett annat. Olika former av kvalificerat ob kan ge 35 kronor i ett avtal och över 90 kronor i ett annat.

Divisor. Grundlönen delas med en viss summa som bestämmer hur stor ob-ersättningen ska vara per timme. Den som har låg grundlön får lägre ob-ersättning än den som har hög grundlön. Fördelen är att ob-ersättningen följer avtalen. Höjs lönerna höjs också ob-ersättningen.

OB-tillägg inbakat i fast ersättning. Inom många kulturarbeten betalas inga ob-tillägg, kompensationen är inräknad i lönen.
Bortförhandlad ob-ersättning. Främst inom högre tjänstemannayrken vill arbetsgivaren ofta förhandla bort den anställdes rätt att ta ut ob-ersättning och i gengäld ska den anställde få en högre grundlön.

FAKTA: Fakta om löner
I LO-Tidningens sammanställning har vi utgått från de definitioner som Statistiska centralbyrån använder.
Grundlön: Är lika med grundlön inklusive fasta tillägg som kan hänföras till tjänsten och inte till arbetstiden, det vill säga tillägg som betalas ut oavsett hur mycket och när man jobbar. Det tydligaste exemplet är chefstillägg.
Månadslön: Är lika med grundlön (inklusive fasta tillägg) plus alla rörliga tillägg som ob-tillägg, ackordstillägg, jourtillägg, beredskapstillägg, risktillägg och liknande.
Övertidsersättning är inte medräknad i någon av kolumnerna.
Alla löner redovisar heltidsarbete.

Läs också: nyhetsartikeln "Chefer tjänar på lönetillägg"

Ladda ner: hela listan på grund- och månadslöner (som pdf-fil)
Ladda ner: hela listan på grund- och månadslöner (som Excel-fil)

Ladda ner: hela listan på de procentuella lönepåslagen som pdf)

Ladda ner: hela listan på de procentuella lönepåslagen som Excel-fil)