/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/gustavsberg.jpg
En toalettstol väger mer än 20 kilo. Björn Fredblad och Per-Olof Palmér på Gustavsbergs porslinsfabrik säger att arbetet sliter på kroppen. ”Hittills har vi kunnat omplacera arbetsskadade till lättare jobb, men det blir allt svårare eftersom de jobben rationaliseras bort. Om fler ska orka fram till 65 eller längre krävs fler alternativ än dagens full fart eller sjukskrivning” säger Per-Olof Palmér. Foto: Bertil Ericson.

Även LO-medlemmar går i pension före 65, men utan förmånliga avtal. Nästan hälften av alla LO-anslutna mellan 60 och 64 år har förtidspension.
– De flesta har för tunga och slitiga jobb för att orka till 65-årsdagen, säger Michael Kinell på IF Metalls Stockholmsavdelning.

På toalettfabriken Gustavsberg utanför Stockholm jobbar runt 160 personer, och det är långt ifrån alla som orkar med arbetet fram till pensionen.
– Vi har haft en hel del som gått tidigare på grund av förslitningar och arbetsskador, säger Björn Fredblad som är klubbordförande.

Han och huvudskyddsombudet Per-Olof Palmér säger att det vanligaste är att de anställda förtidspensioneras vid 62 eller 63 års ålder. Fram till början av 1990-talet kunde äldre och arbetsskadade omplaceras när arbetet i produktionen blivit för tungt. Men de senaste åren har personalstyrkan minskat till ungefär hälften, och det är de lättare arbetsuppgifterna som har försvunnit först.

– Det ställs allt högre krav i dag. Man ska producera mer på kortare tid. Det är tufft framför allt när man blir äldre och kroppen tar stryk, säger Per-Olof Palmér.

Tungt slit
Även om arbetsmiljön blivit bättre de senaste åren, med fler lyftanordningar och automatiseringar, är jobbet fortfarande tungt. En toalettstol väger mellan 20 och 27 kilo och det finns inte lyfthjälp överallt. Björn Fredblad tror ändå inte att det är värre på Gustavsberg än på andra arbetsplatser.

– Det går inte att bygga bort allt. En del tunga moment finns kvar inom de flesta industrier, och även inom andra jobb, säger han.

Den bilden delar Michael Kinell på IF Metalls Stockholmsavdelning. Han säger att många medlemmar som passerat 50 blir sjukskrivna och förtidspensionerade, och att det ofta är förslitningsskador som ligger bakom. Det gäller även de anställda i serviceyrken som vård och handel.

– Det är många som sliter hund och helt enkelt inte orkar ända fram. Inom handeln finns mycket ensidigt arbete, där nacke, axlar och rygg tar stryk, och en hel del stress, säger Hans Rosengren på Handels.

Att arbetaryrken ofta är slitsamma bekräftar LO:s undersökning Ohälsans trappa. 47 procent av de LO-anslutna mellan 60 och 64 år är förtidspensionerade, enligt den senaste undersökningen som gjordes 2004. Bland tjänstemännen i samma åldersgrupp hade bara 25 procent förtidspension.

Förutom lidandet drabbas de förtidspensionerade ekonomiskt. Sjukersättningen är 64 procent av lönen upp till ett tak på 24 800 kronor, och det ger en högsta månadsersättning på 15 800 kronor. Fackens avtalsförsäkringar ger ytterligare tio procent om den förtidspensionerade omfattas av kollektivavtal, men inkomstförlusten blir ändå stor.

Dyster framtid
Per-Olof Palmér på Gustavsberg tror att ännu fler inom LO-yrken kan tvingas bort från arbetslivet i förtid i framtiden.

– Det blir allt mer slimmade organisationer, och då finns det inte plats för folk som är småskadade och inte har samma ork som tidigare.

Om fler ska orka fram till 65 eller ännu längre, vilket kommer att krävas i framtiden, behöver arbetslivet förändras.

– Man måste satsa kraftfullt på arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala, säger Björn Fredblad.

– Och skapa organisationer som tar hänsyn till människors olika förutsättningar och möjligheter, fyller Per-Olof Palmér i.

FAKTA: Faktisk pensionsålder.
Det finns olika sätt att räkna ut snittåldern när anställda går i pension: Enligt Försäkringskassan ligger pensioneringsåldern i snitt på 60,3 år. Då räknas alla som hade jobb vid 30 år med, och de som har sjukersättning (tidigare förtidspension) räknas som pensionerade.

När Försäkringskassan i stället räknar på snittåldern för utträde från arbetsmarknaden och sätter 47 år som nedre gräns blir genomsnittsåldern för att lämna arbetslivet 63,1 år.

Försäkringskassan gör ingen uppdelning på olika yrken. Inte heller fackförbunden har statistik över genomsnittlig pensionsålder för de egna medlemmarna.

Läs också: intervjun "Hon vill fortsätta jobba länge än"
Läs också: hela listan "De kan gå i pension före 65"
Läs också: nyhetsartikeln "Guldkant på ålderns höst mest för de rika"
Läs också: om villkoren inom facken ”Förlegat att fackfolk slutar jobba vid 60”