Facket tvingas banta efter jul. Flera skyddsombudsutbildningar fryses under våren. Dessutom blir LO av med 26 miljoner kronor som ska förmå flera att utbilda sig på Komvux.

– Det hårdaste slaget drabbar de regionala skyddsombuden som vänder sig till småföretag, säger Magnus Johansson, LO.
Arbetslivsinstitutet, som nu läggs ned, har haft i uppdrag att bland annat förmedla pengar till arbetsmarknadens parter. Totalt handlar det om 45 miljoner kronor, varav 18 miljoner går till LO.

Dessa pengar försvinner nu. En rad utbildningar ställs därför in under våren. Det handlar bland annat om cirka 25 vidareutbildningar för skyddsombud samt mellan sex och åtta kurser för fackliga repre-sentanter i bolagsstyrelser. Några lärartjänster på fackliga kursgårdar, som Runö utanför Stockholm och Örenäs i Skåne, är också hotade.

Osäkerheten om vad som händer sedan är stor. Men bara för att pengarna från Arbetslivsinstitutet försvinner innebär det inte att kurserna är dödsdömda. Enlig lag är arbetsgivarna skyldiga att stå för utbildning av skyddsombuden och LO vill lyfta in frågan i avtalsrörelsen.

Efter nyår sker det även andra förändringar som påverkar facket. Staten drar in ett stöd på 50 miljoner kronor som gått till ett tiotal organisationer. Pengarna har använts till att söka upp och förmå fler att vidareutbilda sig, exempelvis på Komvux. En del har även kommit fackliga förtroendemän till godo, som på så vis kunnat få utbildning i olika samhällsfrågor.

För TCO handlar det om drygt 10 miljoner kronor som försvinner. För LO:s del rör det sig om 26 miljoner som används till över 200 olika projekt.

– Det arbetet kommer att för-svinna, säger Magnus Johansson.

Hur många inom LO som jobbat med detta är oklart. Organisationen har medvetet spridit ut arbetsuppgifterna på många olika personer, men Magnus Johansson uppskattar att det rör sig om cirka 40 tjänster omräknat till fackliga heltidsjobb.