Chefslöner har ofta rörliga tillägg på toppen, trots att cheferna kan ha förhandlat bort tillägg till förmån för högre löner. På så sätt får de både hög lön och tillägg.

LO-Tidningen har gjort en sammanställning av 315 yrken (se nedan). Där redovisas både grundlön och månadslön för varje yrke. I vissa yrken kan månadslönen vara betydligt större än grundlönen. Skiftersättning, ob och tillägg kan i vissa fall stå för upp till en tredjedel av hela lönen. I andra yrken finns inga av dessa tillägg. Men vilken lön ska då jämföras?

I reda pengar är det månadslönen som visar vad var och en har att leva på under den månad som kommer. Men det är inte en rättvis jämförelse, enligt LO:s avtalssekreterare Erland Olauson.

– Det viktiga är att man jämför den fasta lönen och inte tilläggen. Tilläggen är en kompensation för att man har obekväm arbetstid eller jobbar helg, säger han.

Beror på bransch
Störst rörliga tillägg finns i LO-yrken på arbetsplatser med kontinuerlig drift dygnet runt, medan tjänstemän har få rörliga tillägg.

– Det är klart att inkomster för LO-medlemmar blir något högre än grundlönen men det blir samtidigt en orättvis jämförelse eftersom tjänstemännen jobbar mellan åtta och fem, säger Erland Olauson.

Ändå finns skillnader även bland LO-grupperna. Av de tolv yrken med störst procentuella påslag är nio maskinoperatörer inom Pappers och IF Metall. De tre övriga är servicearbeten på bensinstationer, i butiker och andra försäljare. Men den tredje stora gruppen med kontinuerlig drift, anställda inom vården, finns inte med i toppen även om de hamnar relativt högt bland de 315 yrkena.

Vårdbiträden och personliga assistenter återfinns på 19:e plats, undersköterskor och sjukvårdsbiträden på 22:a, geriatriksjuksköterskor på 35:e och akutsjuksköterskor på 38:e. En grupp som återfinns betydligt längre ned är anställda i byggsektorn. Byggnadsarbetare hamnar på 182:a plats, bygg- och anläggningsarbetare på 188:e plats och grovarbetare inom bygg- och anläggning först på 244:e plats.

Tomma ord
Tolv yrken uppvisar ingen skillnad alls mellan grundlön och månadslön. Sex av dessa är läraryrken. De övriga arbetar i huvudsak dagtid, som taxeringstjänstemän, försäkringstjänstemän och boutredare. Värt att notera är att hela 28 av 29 chefsyrken får rörliga påslag på sin grundlön varje månad. Detta trots att många chefer åtminstone på pappret ofta förhandlar bort sina rörliga påslag i ersättning mot en högre grundlön.

Snittet i rörliga tillägg för en chef ligger på 3,2 procent mot snittet för alla yrken som ligger på 4,5 procent. Men i kronor räknat får chefer mer i rörliga påslag än övriga, 1.259 kronor mot snittet på 1.044 kronor. Ironiskt nog är det driftschefer inom byggverksamhet, som alltså i övrigt har låga rörliga tillägg, som har de största påslagen utöver grundlönen bland cheferna.
De enda chefer som inte får någonting alls i extra påslag utöver grundlönen är ”verksamhetschefer inom utbildning”. Här följer cheferna de övrigt anställda inom skolan.

De två listor som ligger ute på LO-Tidningens hemsida redovisar dels grundlön och månadslön för alla yrken i bokstavsordning, dels grundlön och månadslön för alla yrken rangordnade efter procentuella påslag på grundlönen. Listan blir likartad om den i stället rangordnas efter påslag i kronor räknat.

Ett yrke smyger sig dock i det fallet in bland dem med högst påslag. Det är läkare, som genom sin jourtjänstgöring men framför allt med sin höga lön kan få en stor summa reda pengar i påslag även om det är en minde del räknat i procent av grundlönen.

FAKTA: Ob-ersättningar
Avtalen för ersättning för obekväm arbetstid kan utformas på olika sätt. Klumpsumma. Många avtal har en fast summa som betalas ut för varje timme obekväm arbetstid. Summan kan variera beroende på när ob-tiden infaller. Skillnaden är stor mellan olika avtal. Enkelt ob kan i ett avtal ge 15 kronor extra i timmen och 60 kronor extra i ett annat. Olika former av kvalificerat ob kan ge 35 kronor i ett avtal och över 90 kronor i ett annat.

Divisor. Grundlönen delas med en viss summa som bestämmer hur stor ob-ersättningen ska vara per timme. Den som har låg grundlön får lägre ob-ersättning än den som har hög grundlön. Fördelen är att ob-ersättningen följer avtalen. Höjs lönerna höjs också ob-ersättningen.

OB-tillägg inbakat i fast ersättning. Inom många kulturarbeten betalas inga ob-tillägg, kompensationen är inräknad i lönen.
Bortförhandlad ob-ersättning. Främst inom högre tjänstemannayrken vill arbetsgivaren ofta förhandla bort den anställdes rätt att ta ut ob-ersättning och i gengäld ska den anställde få en högre grundlön.

FAKTA: Fakta om löner
I LO-Tidningens sammanställning har vi utgått från de definitioner som Statistiska centralbyrån använder.
Grundlön: Är lika med grundlön inklusive fasta tillägg som kan hänföras till tjänsten och inte till arbetstiden, det vill säga tillägg som betalas ut oavsett hur mycket och när man jobbar. Det tydligaste exemplet är chefstillägg.
Månadslön: Är lika med grundlön (inklusive fasta tillägg) plus alla rörliga tillägg som ob-tillägg, ackordstillägg, jourtillägg, beredskapstillägg, risktillägg och liknande.
Övertidsersättning är inte medräknad i någon av kolumnerna.
Alla löner redovisar heltidsarbete.

Läs också: nyhetsartikeln "Ob kan ge 30 procent mer i lön"

Ladda ner: hela listan på grund- och månadslöner (som pdf-fil)
Ladda ner: hela listan på grund- och månadslöner (som Excel-fil)

Ladda ner: hela listan på de procentuella lönepåslagen som pdf)

Ladda ner: hela listan på de procentuella lönepåslagen som Excel-fil)