Grafiska fackförbundet, Pappers och Skogs- och träfacket ska utreda ett närmare samarbete, inklusive möjligheten att bilda ett gemensamt förbund.

För åtminstone Pappers del är det någonting nytt. Pappers kongress beslutade i början av hösten att förbundet ska undersöka möjligheterna att samarbeta med andra, men inom ramen för ett självständigt förbund.

Grafiska fackförbundet har tidigare övervägt samarbete med Elektrikerna och Seko, men har sedan i våras kongressbeslut om att utreda ett samgående med ett eller flera förbund inom industrin.