På måndag tar LO:s styrelse beslut om den framtida fackliga utbildningen. Tre LO-skolors framtid diskuteras.

För ett år sedan tillsattes utredningen Framtida finansiering av facklig utbildning.  Frågan har blivit akut sedan regeringen drar undan 18 miljoner kronor från stödet till utbildning av skyddsombud och bolagsstyrelserepresentanter.

Halv budget
Det innebär en dryg halvering av den planerade utbildningsbudgeten för nästa år och en halvering av antalet elever som går facklig utbildning.

– Självklart kommer förlusten av skattemedel att påverka folkhögskolorna. Antalet kurser som LO har råd att köpa minskar över sikt. Då behövs inte alla de platser på skolorna som finns i dag, säger Kjell Ahlberg, LO:s ekonomichef.

– Vi konstaterar att det inte går att bygga verksamhet på bidrag som är politiskt beslutade. Så får vi se om vi kan hitta en annan finansiering.

Oklart vilken
Vilken av de tre skolorna Brunnsvik utanför Ludvika, Örenäs i Landskrona eller Runö utanför Stockholm som är den mest hotade vill Kjell Ahlberg inte spekulera i.

Brunnsvik dras med ekonomiska problem och de anställda är mycket oroliga för att den 100 år gamla skolan inte har en framtid. På måndag kväll ska Brunnsviks styrelse ha sammanträde. Då vet den mer om i vilken riktning LO:s styrelse går.

Alternativ
– Pengarna kommer inte att räcka till att driva tre skolor, men något nedläggningsbeslut kommer inte att tas på måndag. Frågan är i stället om annan verksamhet kan ersätta den fackliga utbildningen, säger Kjell Ahlberg.

Sammanlagt har arbetsmarknadens parter fått 44 miljoner kronor om året i statliga medel för bland annat utbildning och EU-information.