Läkarförbundet är på väg att sluta avstegsavtal om arbetstid i flera landsting. På så sätt löser vården problem som EU:s arbetstidsdirektiv skapat.

– Tillsammans med arbetsgivaren har vi tagit fram en lösning för fyra områden – rygg- och kärlkirurgin i Umeå samt röntgen, gynekologen och förlossningen i Lycksele – där vi såg att verksamheten helt enkelt inte gick att bedriva om vi följer den nya lagen. Till exempel i glesbygd där läkarna inte räcker till, berättar Johan Ljungberg, ordförande i Läkareföreningen i Västerbottens län.

Genom en lokal avvikelse från kollektivavtalet kan arbetsgivaren få köpa sig fri från EU-direktivet, som kräver att läkarna ska ta ut sin ledighet direkt efter att de jobbat eller jourat klart och inte kunna spara den. Lösningen innebär att arbetsgivaren inte betalar med pengar utan kompenserar den anställde med till exempel mer ledig tid.

– Än har vi bara löst situationen för några läkare, de flesta är kvar i ett hopplöst läge. Så nu får vi gå vidare och titta på vad vi kan göra för resten. Och kommer vi inte längre får vi säga upp de avtal vi sluter för de här, konstaterar Johan Ljungberg som på så sätt
har ett effektivt förhandlingsvapen gentemot arbetsgivaren.

Även i Västernorrlands och Stockholms läns landsting är diskussionerna om lokala avstegsavtal i gång. Och Läkareförbundets
ordförande, Eva Nilsson Bågenholm, skulle gärna se att fler tog efter.

– Vi jobbar stenhårt med att öppna upp för den här typen av lösningar, eftersom det är det enda sättet att lösa problemet på – genom att parterna förhandlar. Men får vi inget gensvar kan vi inte fortsätta att vara så här snälla efter jul.


Läs också: nyhetsartikeln "EU orsakar vårdkaos"

Läs också: nyhetsartikeln "Vårdarna ser bara lagens nackdelar"