Unga utan gymnasiekompetens, kvinnor med låg utbildning och invandrare kommer att ha fortsatt svårt att komma in på arbetsmarknaden, säger Ams i prognos för 2007.

– Jobben kommer i områden där det krävs viss kompetens. Samtidigt som den här gruppen människor befinner sig långt från arbetsmarknaden och de gynnas inte av utvecklingen, säger Tord Strannefors, Ams prognoschef.

Det rör sig om 90.000 personer, som i genomsnitt varit arbetslösa i fyra och ett halvt år under de senaste sex åren.

Färre åtgärder
Nästa år kommer de arbetsmarknadspolitiska programmen att minska. Enligt Tord Strannefors skulle arbetsmarknadspolitiken kunnat hjälpa de mest utsatta till jobb, men det finns även andra vägar för dem, som kommunal vuxenutbildning och folkhögskoleutbildning.

Prognosen visar framför allt på mycket stor ökning av antalet sysselsatta i år och nästa år – sammanlagt 175.000 personer. Bara två gånger under de senaste 50 åren har det skett en lika stark ökning.

Andelen arbetslösa går dock inte ner i motsvarande grad. Den öppna arbetslösheten förväntas ligga kvar på 5,4 procent och det beror dels på arbetskraftsutbudet att ökar, dels på att de arbetsmarknadspolitiska programmen minskar.

Oklar orsak
Ams generaldirektör Bo Bylund hävdar att det är omöjligt att veta om sysselsättningsuppgången beror på regeringens politik eller på konjunkturen. Amsprognosen speglar en helhet.

En ökad brist på yrkesfolk väntas inom bygg- och anläggning och för kvalificerade yrkesarbetare. Arbetsgivare kommer även att få svårt att få tag på folk till teknik och data, serviceyrken inom privat sektor och till högskolejobb i offentlig sektor.

Sysselsättningsökningen kommer i första hand i storstadsområdena och främst i Stockholmstrakten, men även i Västerbotten, Norrbotten, Halland och Östergötland. Mer måttlig ökning av antalet arbeten förväntas i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Gotland och Västmanland.