Sju av tio tror att sänkt a-kassa gör att de lägsta lönerna pressas ner.
Sekos ordförande Janne Rudén befarar dessutom att färre vågar byta jobb och att rörligheten på arbetsmarknaden blir sämre efter förändringarna i a-kassan.

LO-facket Seko har låtit Synovate Temo undersöka allmänhetens syn på regeringens a-kasseförslag.

Åtta av tio uppger att förändringarna av a-kassan kan öka oron för att bli arbetslös. Hälften av de tillfrågade tror också att förändringarna innebär att färre vågar byta jobb.

Går ur kassan
Janne Rudén säger att förändringen av a-kassan innebär att facket i framtiden kan tvingas att ännu hårdare tillämpa principen sist in först ut, detta eftersom de lägre ersättningarna gör omställningen svårare. Många äldre har dessutom svårt att hitta nya jobb.

Den senaste tiden har många också ringt till Seko och hört sig för om möjligheten att gå ur a-kassan.

– Det förvånar oss. Vi trodde först att det skulle vara fler som skulle vilja gå ur facket men i stället verkar de vilja lämna a-kassan, säger Janne Rudén.

Politisk strejk
Inom Seko, såväl inom andra LO-förbund, höjs röster för en politisk strejk mot förändringarna i a-kassan.

Den idén ogillar Janne Rudén.

– I stället tycker jag att man ska ställa upp på manifestationen den 14 december. En politisk strejk kanske bara varar en halvtimme. Dessutom kan det leda till att det blir en snabbutredning av konflikträtten. Försämringar av konflikträtten vore inte bra eftersom vi står inför en avtalsrörelse där motsättningarna är stora, säger han.

Undersökningen gjordes den 14 till 20 november, 1.023 personer över 16 år tillfrågades.