1998 hade 12.600 personer mellan 20 och 29 år förtidspension, förra året var siffran 21.400. Andelen unga med aktivitetsersättning har ökat från en till två procent, och varje år förtidspensioneras tre gånger så många unga som för tio år sedan.

Försäkringskassan presenterar i årets upplaga av Socialförsäkringsboken olika fakta om ungas förhållande till socialförsäkringarna. Förutom aktivitetsersättning handlar boken om unga på arbetsmarknaden, om familjebildning och ohälsa.

Unga kvinnor
En förklaring till att framförallt fler unga kvinnor får den tidsbegränsade aktivitetsersättningen är, enligt Försäkringskassan, att långa sjukskrivningar oftare än tidigare omvandlas till aktivitetsersättning. Och orsaken till att kvinnor drabbas hårdare kan finnas i det faktum att kvinnor tar större ansvar för hem och familj. Kvinnor med hemmavarande barn mår sämre än kvinnor utan barn.

De allra flesta unga som får ersättning har någon form av funktionshinder. Men den gruppen borde, enligt Mattias Ossowicki som är en av bokens författare, vara relativt konstant.

– Ökningen tyder på att det kanske blivit svårare för personer med nedsatt arbetsförmåga att få plats på arbetsmarknaden.

Psykisk diagnos
Allt fler unga sjukskrivna får olika former av psykiska diagnoser. Depression, ångest och psykosomatiska besvär är vanligast. Varför det är så är inte tillräckligt undersökt, enligt Mattias Ossowicki.

Det kan bero på förhållanden på jobbet eller, som några forskare tror, på individualiseringen i samhället. Det verkar finnas så många möjligheter och unga kan bli sjuka av att ändå inte nå sina mål.

Socialförsäkringsboken visar också att ungas etablering på arbetsmarknaden sker allt senare. Försäkringskassans mått på detta är om individen har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) eller inte. 20 procent av 20- till 24-åringarna saknar SGI.

Sjuk- och aktivitetsersättning infördes 2003 och ersatte då begreppen förtidspension och sjukbidrag.