Sent i går kväll, torsdag, lyckades EU-parlamentet och ministerrådet komma överens. För bara några dagar sedan var det kris och det talades om att en uppgörelse om kemilagen, Reach, åter skulle skjutas på framtiden.

Den frågan som skiljt sig mest mellan dem som velat ha en stark lag och dem som debatterat för en svagare är principen om substitution, resultatet blev alltså att företagen inte tvingas att ersätta de farligaste kemikalierna.

Centerns ledamot Lena Ek och miljöpartiets Carl Schlyter var besvikna och upprörda. Miljöutskottet körs över, anser Carl Schlyter.

Socialdemokraternas Åsa Westlund ville också ha en starkare lag, men anser att ”det är bättre med en svagare än ingen alls”.

Den stora förändringen, också med en svagare Reach, är att ansvaret för att en kemikalies säkerhet flyttas från myndigheter till producenterna, kemiindustrierna.

Samtidigt grundas en ny kemikaliemyndighet inom EU. Ungefär 30.000 ämnen ska registreras centralt.

EU-parlamentet röstar om den nya kompromissen den 13 december, men det är osannolikt att det då blir någon förändring. Även ministerrådet ska rösta men också den omröstningen ses som en ren formalitet.

Reach är tänkt att börja gälla i april nästa år.

FAKTA: Det här betyder Reach
Reach är en förkortning för Registration, evaluation and authorisation of chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier).