A-kassan fortsätter att urholkas. Nästan hälften av de arbetslösa får ut mindre än 80 procent av sin ersättning.

Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) har räknat på hur många av de arbetslösa som slår i a-kassetaket.

Den 1 juli 2002 höjdes taket för ersättning i a-kassan till 730 kronor om dagen. Sedan dess har nivån varit oförändrat samtidigt som lönerna har ökat, och trenden har varit att allt färre av de arbetslösa får ut 80 procent av sin inkomst.

För fyra år sedan fick var fjärde arbetslös ut en ersättning som var mindre än 80 procent av sin tidigare inkomst.

I dag är det nästan hälften, 49 procent, av de arbetslösa som får mindre än 80 procent.

Efter nyår kommer den högsta ersättningen att sänkas ifrån 730 kronor om dagen till 680 kronor. Det innebär att ännu fler arbetslösa kommer att slå i a-kassetaket.

SO räknar med att cirka 53 procent av de arbetslösa kommer att få mindre än 80 procent av sin inkomst i a-kassa de första 200 dagarna.