Syndikalisterna sticker ut. Sedan kommer en rad LO-förbund, men bara ett akademikerförbund finns med på Medlingsinstitutets varsellista.

Hittills i år har 120 konfliktvarsel rapporterats till de lokala medlarna på Medlingsinstitutet. Syndikalisterna toppar som vanligt varsellistan.

– Vi har märkt en ökad aktivitet, säger Torfi Magnusson, SAC Syndikalisterna. Det kan vara ett tecken på ett hårdare klimat på arbetsmarknaden där förhandlingarna inte alltid hjälper utan att det blir nödvändigt att ta till konflikter.

Resten av listan domineras av LO-förbund: Transport, Hotell- och restaurangfacket och Byggnads. Listan innehåller främst förbund som verkar inom arbetaryrken. Ett akademikerförbund finns också, Veterinärförbundet.

Varselstatistiken är inte samma sak som strejkstatistiken. Ett förbund kan varsla om konflikt men innan den utbryter kan parterna komma överens. Att lägga varsel är ofta ett sätt att tvinga arbetsgivaren att teckna avtal. Det är därför naturligt att det läggs fler varsel i branscher där det är svårt att förmå arbetsgivarna att teckna kollektivavtal. Så har det till exempel varit inom hotell- och restaurangbranschen samt byggbranschen.

När det gäller strejk landar den preliminära statistiken på cirka 1.000 inställda arbetsdagar i år, enligt TT. En mycket låg nivå, sett över åren. Största delen av de strejkdagarna står cirka 1.500 hamnarbetare för när de i början av året lade ner arbetet i några timmar för att protestera mot ett av EU:s hamndirektiv.