I motsats till de båda professorerna Giavazzi och Mishkin uppmanar OECD Riksbanken att kraftigt höja räntan. Det behövs för att motverka skattesänkningarna, anser organisationen.

I sin höstprognos spår den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD att världsekonomin står inför en mjuk inbromsning som redan 2008 kan vända till en ny uppgång. Fortfarande går dock ekonomin bra och för att hindra en överhettning där inflationen drar iväg uppmanar OECD många länder, bland andra Sverige, Norge och Danmark, att strama åt.

För Sveriges del verkar regeringens stora skattesänkningar i motsatt riktning. I stället för att kyla av ekonomin eldar skattesänkningar på. OECD kritiserar inte skattesänkningarna i sig, i stället bör Riksbanken kompensera skattesänkningarna genom kraftiga räntehöjningar samtidigt som regeringen nu bör bedriva en mer återhållsam finanspolitik.

OECD går därmed också emot den rapport från Internationella valutafonden som förra veckan föreslog att den svenska regeringen bör genomföra upp till fyra gånger så stora skattesänkningar som de nu föreslagna.

De rapporter som den senaste tiden har lämnats av utomstående bedömare av svensk ekonomi spretar alltså i varierande riktningar, både när det gäller regeringens finanspolitik och Riksbankens penningpolitik.

De förvarningar som Riksbanken själv har kommit med pekar alla i riktning mot fler räntehöjningar. Den senaste fingervisningen gavs i tisdag i ett tal av vice riksbankschef Irma Rosenberg, då hon sa att Riksbankens mål på två procents årlig inflation kan nås inom ett par år förutsatt att reporäntan gradvis höjs på det sätt som förväntas på marknaden.

Läs också: nyhetsartikeln "Föreslår högre inflation"