Närmare 14 miljarder kronor kan kommuner och landsting lägga undan efter 2006, konstaterar deras egen organisation. De närmaste åren minskar överskotten men ekonomin blir fortsatt god om de statliga bidragen skrivs upp i den takt som hittills skett.

Enligt Clas Olsson, chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är det dock nödvändigt med överskott på minst ett par procent för att klara framtida åtaganden.

– Dels har kommuner och landsting en pensionsskuld som måste betalas ut i takt med att stora kullar går i pension, dels behövs en buffert för löpande investeringar, säger han.

Flytta pengar
Och även om det under de närmaste åren finns pengar till den verksamhet som behövs i form av äldrevård, lärare, fritidshem och liknande, så är det inte alltid lätt att anpassa verksamheten till befolkningen.

– Kostnaderna för grundskolan minskar samtidigt som handikappomsorgen ökar avsevärt, och det är inte helt lätt att flytta resurser från en verksamhet till en annan, säger Per Sedigh, ekonom på SKL.

För landstingen är läkemedelsnotan en stor utgift och Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson (s) pekar på att ersättning bara ges för omkring 20 miljarder av de 25 miljarder kronor som läkemedlen kostar.

Skattesänkningar?
Ändå går också landstingen bra under de närmaste åren. Trots det visar de beslut som hittills är fattade runt om i landet att landstingen i snitt kommer att höja sin skatt med två öre. Kommunerna sänker samtidigt skatten med fem öre.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har tidigare uppmanat kommunerna att inte använda de goda tiderna till att sänka kommunalskatten.

– Jag tror det är en uppmaning till moderata kommunstyrelseordföranden ute i landet, säger Kommunförbundets ordförande Ilmar Reepalu (s), eftersom moderaterna faktiskt gått till val på att värna om välfärden. Jag tror han är rädd för en backlash.

Kommunförbundet har ofta värnat om den kommunala självbestämmanderätten. Ska statsministern då lägga sig i vad enskilda kommuner bestämmer?

– Som moderat politiker som vänder sig till andra moderata politiker får han säga vad han vill, säger Ilmar Reepalu.