I Storbritannien går det inte längre att ”sitta framför teven och lyfta bidrag” om man är funktionshindrad. Det är arbetslinjen som gäller.

Målet för Sverige är detsamma. Fler funktionshindrade måste komma i arbete. Det är bra för individen och billigare för samhället att ge bidrag till den som arbetar än till den som står helt utanför arbetsmarknaden.

Så löd budskapet på ett seminarium som Samhall arrangerade i början av veckan. På seminariet presenterade en idégrupp – tillsatt av Samhall – en rad förslag som just ska öka sysselsättningen bland personer med funktionshinder. Trenden de senaste åren är att arbetslösheten ökat och sysselsättningen sjunkit i den gruppen.

Ska locka mer
Att utvecklingen måste vända var alla seminariedeltagare ense om, allt från facket till Försäkringskassan och handikapprörelsen.
Men medan Samhalls idégrupp föreslår mer individuella insatser, som coachning och utbildning, som ska göra de funktionshindrade mer anställningsbara, pekade handikappförbundens ordförande Ingemar Färm på att arbetsgivarna måste bli mer flexibla.

– Det krävs aktiva åtgärder från arbetsgivarnas sida, ansåg han. Det saknas i dag.

Idégruppen tycker också att myndigheterna ska samverka bättre. Försäkringsdirektör Stig Orustfjord på Försäkringskassan sa sig ogilla ordet samverkan eftersom det inte pekar ut ansvaret. Han vill se mycket mer av konkret handling.

– Jag är materialist. Jag tror att vi löser fler problem med exempelvis subventionerade anställningar än med sammanträden.

Debatten måste handla om hur folk ska få arbete, inte, som i dag, hur de ska få sin sjukskrivning. Tom Papé, vd för en engelsk organisation som bland annat hjälper funktionshindrade ut i jobb, propagerade för det brittiska systemet med många aktörer, och för att pengarna ska följa individen, inte åtgärderna. Fler aktörer vill även arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin ha. Företag och organisationer ska ta över en del av det som arbetsförmedlingen gör i dag, sa han.

Orsaken oklar
Annika Åhnberg, ordförande i idégruppen, återkom flera gånger till att det finns felaktiga föreställningar om att funktionshinder är liktydigt med problem på jobbet. Så är det inte, hävdade hon. Det går att visa genom goda exempel. Varför det inte får vara några problem kopplade till att anställa funktionshindrade framgick inte. Men ståuppkomikerna Jesper Odelberg tog upp tråden i sitt framträdande.

– Alla talar om att se möjligheter, att se positivt på sin situation, sa han. Så har du tappat alla dina tänder? Se möjligheterna. Drick Knorrs utmärkta pulversoppa.