Fortum har lanserat fem optionsprogram mellan 1999 och 2002 riktade till 350 nyckelmedarbetare. En option innebär en rätt att köpa en aktie för ett pris som är bestämt i förväg.

I det senaste programmet från 2002 var teckningskursen 3,4 euro. I måndags var aktiekursen 23 euro. Förtjänsten vid eventuell inlösen och försäljning var alltså 19,6 euro eller 180 kronor per aktie.

Totalt har 44,2 miljoner aktier delas ut på det här viset. Av de fem optionsprogrammen löper fortfarande fyra. Teckning av drygt 30 miljoner optionsrätter pågår just nu. Det sista programmet löper till 2009.

LO-Tidningens beräkning av miljardrullningen till Fortums elit handlar om den maximala förtjänsten utgående från aktuell aktiekurs. Den aktuella aktiekursen kan emellertid både stiga och falla. Siffrorna kan därför bli både högre och lägre.

Miljardbelopp
Värdet av aktierna som tecknats och tecknas fick vi fram genom att multiplicera den aktuella aktiekursen med hela antalet optionsrätter: 44,2 miljoner optioner gånger 23 euro. Det ger ett sammanlagt dagsvärde värde på 9,3 miljarder kronor.

Från den summan har vi dragit kostnaden för de olika optionsprogrammen som är 1,8 miljarder kronor. Sammantaget ger det, räknat på dagens kurs, en möjlig förtjänst på 7,5 miljarder kronor för de 350 cheferna.

Mot detta invänder Fortum att cheferna får betala en 60-procentig skatt på skillnaden mellan teckningskurs och aktiekurs den dag då teckningstiden börjar. Vår redovisning är värdestegringen före skatt.

Extra bonus
För de högsta cheferna finns förutom optionsprogrammen också ett bonusprogram, som är kopplat till företagets resultat. Målbonus är 25 procent av årsinkomsten och den maximala bonusen är 40 procent extra. Förra året var den dock höjd till 50 procent.

För en dryg månad sedan kunde finska tidningar berätta att Fortums vd, Mikael Lillius, förra året hade landets högsta sammanlagda inkomst på 44 miljoner kronor.