Europadomstolen dröjer sannolikt med domen om Byggnads granskningsavgifter. Parterna har kommit med nya yttranden.

I december skulle Europadomstolen i Strasbourg komma med sin en dom i striden om granskningsavgifterna i byggbranchen.
Formellt har fem oorganiserade byggnadsarbetare stämt Sverige för brott mot den negativa föreningsrätten. De vill inte betala 1,5 procent i avgift för att Byggnads ombudsmän ska granska att de får rätt lön. De anser att de genom den avgiften också betalar till annan facklig verksamhet och till socialdemokraterna, som de valt att stå utanför.

År 2001 gav Arbetsdomstolen Byggnads rätt mot Sveriges Byggindustrier. Granskningsavgifterna, som regleras i kollektivavtal, fördes då vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Den ska avgöra om Sverige bryter mot den negativa föreningsrätten genom att tillåta Byggnads att ta ut granskningsavgifter också av dem som inte är organiserade.

– Vart tar pengarna vägen, blir det pengar över, var avgörande frågor i den muntliga förhandlingen. Staten har därefter lämnat in ett digert yttrande där Byggnads försöker bevisa att granskningen går med flera miljoner i förlust, säger Gustav Herrlin, Sveriges
Byggindustriers arbetsrättschef.

UD:s rättschef Carl Henrik Ehrenkrona företräder staten i Europadomstolen. Domstolen ville ha en genomgång av alla Byggnads avdelningar för att kunna jämföra med Byggettan som målet handlar om.

– Regeringen har ingen insyn i Byggnads bokföring. Så vi får redovisa de här siffrorna med alla reservationer som vi då måste göra, säger han.