Arbetare får hjärtinfarkt oftare än tjänstemän. Endast ett par år i arbetaryrken gör att risken ökar.

– Den som jobbat i ett arbetaryrke hela livet löper två gånger så hög risk att få hjärtinfarkt. För den som varit arbetare halva livet är risken 1,7 gånger så stor, säger Rickard Ljung på Karolinska institutet.

Det räcker med bara ett par år inom arbetaryrken för att risken för hjärtinfarkt ska öka. Skillnaderna gäller för både män och kvinnor.

– Vi kan inte riktigt förklara vad det beror på, säger Rickard Ljung.

Det verkar, enligt honom, ha en viss betydelse för när i livet man har varit arbetare och hur man har rört sig mellan arbetar- och tjänstemannayrken. Sedan tidigare är det även  känt att arbetare röker mer, äter osundare och motionerar mindre än tjänstemän.
Andra faktorer som påverkar risken att få hjärtinfarkt är de sociala relationerna. Gifta eller samboende löper lägre risk att drabbas än ensamstående. Risken är också lägre för dem som har ett stort kontaktnät.

Men även arbetet i sig ger upphov till skillnader mellan arbetare och tjänstemä n.

– Om man har höga krav men ingen kontroll över sitt arbete är det skadligt, säger han.
Studien som bygger på en undersökning av 1 700 personer i Stockholms län som under 1990-talet fått en första hjärtinfarkt.

FAKTA: 27.000 fall om året
Cirka 27.000 människor vårdas varje år på sjukhus för hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt orsakas av en plötslig blodproppsbildning i något av hjärtats kranskärl, vilket gör att blod- och syretillförseln stoppas. Det kan medföra att delar av hjärtmuskeln skadas. Orsaken till blodpropp i hjärtat är åderförkalkning.

Källor: Hjärt- och lungsjukas riksförbund, Sjukvårdsrådgivningen.

Läs också: intervjun "Annat liv efter hjärtinfarkten"