Oron för att höjda a-kasseavgifter ska leda till medlemsras märktes tydligt på tjänstemannafacket Sifs extra kongress. För att motverka medlemsflykten beslutade förbundet att ge rabatt på medlemsavgiften för vissa grupper.

Arbetslösa medlemmar får i januari avgiften sänkt till 90 kronor i månaden, och nya medlemmar som är under 28 år betalar bara avgiften till a-kassan och inkomstförsäkringen under det första året.

Fryser nivån
Dessutom beslutade Sif att riva upp ett tidigare kongressbeslut om höjning av maxavgiften, som nu fryses på årets nivå, 365 kronor i månaden.

– Många kommer att få problem med ekonomin när a-kasseavgifterna höjs. Förutom att justera avgifterna vill vi också visa att fackets roll är ännu viktigare än tidigare när nu regeringen genomför de här kraftiga försämringarna, säger Mari-Ann Krantz, förbundsordförande.

För att tydligare markera skillnaden mellan a-kassan och facket ändrades också förbundets stadgar så att det framgår att medlemmar inte behöver välja Sifs a-kassa.

Går ihop
Kongressens viktigaste beslut var ändå att fortsätta planerna på att gå samman med HTF och blida ett storförbund för privatanställda tjänstemän.

– Jag är jätteglad att kongressen sa ja, och även för alla konstruktiva diskussioner i positiv anda som lett fram till beslutet, säger Mari-Ann Krantz.

Tidigare i höst sa även HTF ja till planerna, och nu fortsätter arbetet med sammanslagningen. Det definitiva beslutet fattas nästa höst, då de båda förbunden håller parallella kongresser. Om sammanslagningen blir verklighet får det nya tjänstemannaförbundet runt 520.000 medlemmar.