LO-styrelsen presenterade på sitt möte i går, måndag, hur centralorganisationen kommer att agera om något förbund begär hjälp från de andra under den kommande avtalsrörelsen.

– Den diskussion som varit tyder på att alla inte varit medvetna om hur det är tänkt att fungera. Det här är inget nytt utan bara ett förtydligande, säger Erland Olauson, LO:s avtalssekreterare.

Ärendet på LO-styrelsen innebär alltså ingen förändring av den föreslagna LO-plattformen för avtalsrörelsen.

Förtydligandet säger att det LO-förbund som vill ha stöd från andra förbund vänder sig till LO, där avtalssekreteraren tillsammans med berörda fackförbund förbereder frågan. I nästa steg fattar LO-styrelsen ett beslut. Och om styrelsen förespråkar sympatiaktioner har varje förbund som är aktuellt sedan att självt ta ställning till om och på vilket sätt stödåtgärderna ska genomföras.

Denna precisering är en del av försöken att sy ihop LO-samordningen till på fredag, då alla LO-förbund ska ha tagit ställning.

IF Metall har varit tveksamt och bland invändningarna har just kritik mot upplägget av sympatiaktioner funnits med. Även Livs och Skogs- och träfacket har sällat sig till skeptikerna.