Efter en omröstning i EU-parlamentets miljöutskott för en tid sedan såg det ut som att en uppgörelse om en stark kemikalielag, benämnd Reach, kunde vara nära. I går, måndag, hejdades processen igen.

Parlamentets miljöutskott röstade för en starkare substitution, som innebär att företagen ska tvingas byta ut farliga kemikalier mot säkrare. Ministerrådet vill gå fram på en mjukare linje, men lyckades inte övertyga parlamentet.

Reach var tänkt att börja gälla i april nästa år efter över åtta års debatt. Men om inte parlament och ministerråd lyckas hitta en kompromiss följer en process med förlikning som tar ytterligare flera månader.

Det har blivit mindre troligt att parlamentet ska ha en kompromiss med rådet att rösta om vid sessionen i Strasbourg som inleds den 10 december.

FAKTA: Kemikalielagen
Reach är en förkortning för Registration, evaluation and authorisation of chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier).