Tidigare fick renhållningsarbetarna ofta kånka tunga, ohygieniska latrinkärl i oländig terräng. Men den tunga hanteringen håller nu på att försvinna.

I en del kommuner har det rört sig om tiotusentals ton dasstunnor som släpats och lyfts för hand.

Men precis som vid sophämtning ställer allt fler kommuner nu krav på att latrinkärlen ska placeras vid körbara vägar. Specialanpassade bilar och hjälpmedel för att flytta tunnorna har också minskat slitet för renhållningsarbetarna.

Vid Arbetsmiljöverkets tillsyn fick samtliga kommuner, och de entreprenörer som de anlitar för renhållningsarbete, redovisa vilka åtgärder de gjort eller planerar att göra när det gäller arbetsmiljön vid latrinhämtning. Tillsynen visar att stora förbättringar har skett och att ännu mer är på gång.

Verket kommer nu att följa upp resultatet för att se att förändringarna verkligen genomförs.