I dag, fredag, kom regeringens skriftliga besked om att inte lämna ut handlingar till LO-Tidningen.

Det handlar om Byggnads och Elektrikernas blockad mot det lettiska företaget Laval.

EU:s domstol ska behandla målet. Till domstolen har 14 EU-länder och två EES-länder skickat in sina yttranden. EU-kommissionen har också meddelat domstolen sin uppfattning.

Det är dessa handlingar LO-Tidningen vill se. Några länders hållning är känd, däribland Sveriges, eftersom de själva berättat.

Tidigare har LO-Tidningen fått nej på sin begäran från en UD-tjänsteman. Tidningen valde att överklaga beslutet till regeringen. I sin överklagan skriver LO-Tidningen bland annat att det är rimligt att få veta vad EU-kommissionen och de 16 regeringarna tycker i frågan, eftersom deras uppfattning påverkar utgången av målet.

Regeringen säger nej med hänvisning till sekretesslagstiftningen. Det handlar om Sveriges förbindelser med andra stater, och handlingarna omfattas av sekretess för att det kan antas att Sveriges mellanfolkliga förbindelser störs eller skadas på annat sätt om domstolshandlingarna offentliggörs, skriver regeringen. Beslutet är undertecknat av utrikesminister Carl Bildt.