Finansminister Anders Borg säger nej till riktade regionala stöd. Däremot är de regionala samverkansprogrammen en viktig väg att gå för regionerna.

Regeringen har många gånger förklarat sin arbetsmarknadspolitik som ett sätt att minska utanförskapet i svensk ekonomi. Både de som får sjukersättning och de som får arbetslöshetsersättning tillhör enligt regeringen utanförskapet.

Men de generella ändringar i trygghetssystemen som regeringen har föreslagit slår jämnt över hela Sverige. Ändå uppvisar både sjuk- och arbetslöshetssiffrorna mycket stora regionala skillnader. Som synes i tabellen här intill är arbetslösheten till nästan dubbelt så hög i Gävleborgs län som i Jönköpings län. Även det så kallade ohälsotalet varierar från drygt 35 dagar i Stockholms län till över 50 dagar i Norrbotten och Jämtland.

Hur ska de regionala skillnaderna åtgärdas?
– Som jag ser det är det riktigt att fortsätta med de samarbetsformer som finns i regioner, med företrädare från kommuner, landsting, länsstyrelser och det lokala näringslivet, säger Anders Borg till LO-Tidningen.

I dessa samarbetsgrupper är länsstyrelserna statens förlängda arm.

Kan det då inte bli aktuellt  med mer stöd genom länsstyrelser och kommuner?

– Jag vill inte kalla det stöd, det kan lika gärna vara någon form av skattesänkningar. Men det beror på utfallet. Om det kommer propåer från länsstyrelser och kommuner så får vi se på frågan och överväga det.

– Det kan finnas skäl att överväga statliga kreditgarantier för småföretagen. Däremot ställer jag mig mer tveksam till mer riktade regionala stöd, säger han.

FAKTA: Så ser det ut i länen

  Öppet arbetslösa* Ohälsotal** Sysselsatta**
Gävleborgs län 7,9 49,8 70,6
Örebros län 7,4 44,4 71
Norrbottens län 7,4 51,3 70,3
Östergötlands län 7,1 43,3 70,7
Blekinges län 7,1 43,7 71,1
Skåne län 6,7 39,8 71,4
Värmlands län 6,7 48,9 70,8
Västernorrlands län 6,6 46,7 73,3
Jämtlands län 6,5 50,3 73,3
Södermanlands län 6,1 44,8 73,1
Västmanlands län 6 46,5 74,3
Gotlands läna 5,9 38,2 71,1
Västra Götalands län 5,6 42,9 74,5
Västerbottens län 5,6 48,8 72,8
Uppsalas län 5,4 37,8 73,3
Stockholms län 5,3 35,1 76,8
Kalmars län 5,3 43,8 72,7
Kronobergs län 5,1 35,9 76,7
Hallands län 5 36,5 77,1
Jönköpings län 4,2 35,4 79,7

* Procent i åldrarna 16-64 år.
** Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning i åldrarna 16-64 år.
Källor: SCB och Försäkringskassan.