FN-organet ILO klandrar USA för kränkning av statsanställdas fackliga rättigheter. Att hänvisa till nationens säkerhet räcker inte för att frånta över 50.000 bagagekontrollanter rätten till kollektiva förhandlingar.

Det är arbetsmarknadsorganet ILO:s kommitte för föreningsfrihet som uppmanar Bushadministrationen att säkerställa att de anställda hos Transportsäkerhetsmyndigheten, TSA, får fackliga rättigheter. Beslutet är resultatet av en tre år lång arbetsrättslig process som startades av USA:s största fackförening för statsanställda, AFGE.

Flesta kontrollerar
Strax efter terrordåden den 11 september 2001 inrättades TSA. Myndigheten ansvarar för säkerheten på USA:s flygplatser. Huvudparten av de anställda är kontrollanter vid flygplatsernas säkerhetskontroller. Med Bushadministrationens goda minne har de av hittills förvägrats fackliga rättigheter. Motiveringen är att sådana skulle försvåra försvaret av nationens säkerhet i kriget mot terrorismen.

Det är detta argument som ILO underkänner. I beslutet skriver kommittén att utsträckningen av begreppet ”nationell säkerhet” till personer helt utan inflytande över säkerhetspolitiken kan vara hämmande för de anställdas fackliga rättigheter.  En slutsats som leder till rekommendationen att USA:s regering bör ändra reglerna. ILO har dock inga möjligheter att tvinga en medlemstat att följa dess rekommendationer.

Trots detta ses beslutet som en vinst för facket. I en kommentar säger ordföranden för AFGE, John Gage.

Ingen motsats
– Vi står tillsammans med världssamfundet när vi hävdar att nationell säkerhet och arbetares rättigheter inte står i motsatsförhållande till varandra.

Men ledningen för Transportsäkerhetsmyndigheten ser ingen anledning att förändra sin hållning. Efter att beslutet kom har en talesman deklarerat att fackliga förhandlingar skulle skada myndighetens möjligheter att göra snabba förändringar för att möta nya hot.

Fackets hopp står till att den nyvalda amerikanska kongressen ska gå på deras linje och tvinga TSA att ge de anställda fackliga rättigheter.