Om en månad hotar kaos. Arbetslösa kan tvingas vänta flera månader på att få sin ersättning.

Vi hinner inte göra alla förändringar som krävs för att hantera a-kassan, uppger flera myndigheter och organisationer.

– Det är inte säkert att vi kan betala ut till rätt personer, säger Birgitta Lanér, ordförande i både A-kassornas samorganisation (SO) och IF Metalls a-kassa.

– Arbetslösa kan bli utan ersättning och väntetiderna kan bli mycket långa, fortsätter hon.

Problemet är att de inte hinner förändra datasystemet för utbetalningar i tid. SO räknar med att a-kassorna kan bli färdiga med de nödvändiga förändringarna från och med den 2 april nästa år. Dessutom måste a-kassornas datorer kunna byta information med Försäkringskassans datorer. Försäkringskassan räknar med att det kan dröja ända till juni i nästa år innan det fungerar. Fram till dess måste ärendena skötas manuellt.

Förra året bollades 220.000 fall mellan a-kassorna och försäkringskassorna. Att sköta det manuellt fram till juni bedömer SO som snudd på en omöjlighet. Minst 60 heltidsanställda skulle behövas för att sköta ärendena utan datorstöd och dessa skulle dessutom behöva utbildning om reglerna, skriver SO i ett remissvar.

Sven Otto Littorin, arbetsmarknadsministern, tror dock inte att de arbetslösa kommer att få vänta på sina pengar.

– Om det bärande argumentet är att a-kassorna inte vet vilka som är arbetslösa då undrar jag vad de gjort hittills, säger han till Ekot.

FAKTA: Hinner, hinner inte
Förändringar i datasystemet som hinner genomföras till den 1 januari är enligt SO: slopandet av studerandevillkoret, förändringar av arbetsvillkor, normalarbetstid, borttagande av den förhöjda dagpenningen. Det som inte hinns med är samordningen mellan a-kassorna och Försäkringskassan, införandet av nya kompensationsnivåer samt avgiftsbefrielse för arbetslösa.