De svenska socialdemokraterna i EU-parlamentet har i EU-anpassningens namn kapitulerat totalt till marknaden och kapitalet.

Hanteringen av tjänstedirektivet i parlamentet drev gyckel med demokratin. Inför röstningen i inre marknadsutskottet tillkännagav både kommissionär Charlie McCreevy och rådets representant följande uppfattning: ”Ni kan ju lägga vilka ändringsförslag ni vill, men vi kommer inte att ta hänsyn till dem”.

Den socialdemokratiska gruppen accepterade detta arroganta och odemokratiska förhållningssätt utan knot, och följde till punkt och pricka instruktionerna. Till andra läsningen lade de inte ens några ändringsförslag. Inte heller stödde de andra partigruppers ändringsförslag. Därför fick inte parlamentet någon ytterligare möjlighet att förbättra direktivet.

Efter parlamentets förra beslut, i första läsningen, tog kommission och råd hänsyn till cirka 90 procent av parlamentets ändringsförslag. Då förklarade sig socialdemokraterna nöjda, utan att reflektera över vilka 10 procent som inte accepterades av rådet och kommissionen. Det borde de ha gjort, för bland dessa icke accepterade 10 procent fanns de för löntagarna viktigaste ändringsförslagen.

Vänsterpartiets representanter lade flera ändringsförslag som skulle garantera svenska kollektivavtals ställning och begränsa EG-domstolens makt över politiska beslut och överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Inga socialdemokrater stödde tyvärr dessa förslag.

Istället för ”friheten att tillhandahålla tjänster” föreslog vi ”mottagarlandets principer” som skulle garantera att svenska kollektivavtal ska gälla och en garanti för att vi själva bestämmer över sociala tjänster. Detta röstade de svenska socialdemokraterna emot.

Beteendet är desto märkligare eftersom socialdemokrater från andra länder stödde vänsterpartiets krav.

Genom att rösta för ministerrrådets oändrade förslag accepterade de svenska socialdemokraterna också kommissionär McCreevys uppfattning –  detta är bara det första steget mot total avreglering och liberalisering. Och naturligtvis, som ett brev på posten, kom också näringslivets kommentarer: ”Nästa steg är att vidga antalet branscher som direktivet omfattar, som sjukvård och bemanningsföretag”.

De svenska socialdemokraterna hänvisar till att svenska fackliga organisationer är nöjda med direktivet. Jo, den fackliga ledningen inom LO var för EU-medlemskapet, vilket man kanske får anledning att ompröva beroende på EG-domstolens utslag i Vaxholmsfallet.

Norsk fackföreningsrörelse har kommit till helt andra slutsatser än svenska LO när det gäller tjänstedirektivet. Flera fackförbund kräver att den norska regeringen ska lägga in Norges veto, som EES-land.

När den borgerliga alliansen och socialdemokraterna firar segern i kampen om tjänstedirektivet, och socialdemokraterna firar samma direktiv – då har någon part blivit lurad. Tyvärr är det med all sannolikhet socialdemokraterna.

Eva-Britt Svensson
EU-parlamentariker (v)
Skriv till debattredaktören