Många ungdomar som står i startgroparna för att börja sitt vuxenliv blir kvar på ruta ett utan möjlighet att skaffa egen bostad, bilda familj eller kanske ens att skaffa sig ett eget mobilabonnemang. Den stora bromsklossen är att de inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden.

Statistiken visar tydligt att unga, kvinnor och utländska medborgare är överrepresenterade i tillfälliga jobb. Vissa säger att unga människor vill ha tillfälliga jobb. Det är en myt. Hela 96 procent av alla löntagare vill ha en fast tillsvidareanställning. Att inte veta om man har en försörjning om ett par månader ger ingen frihet. Det ger otrygghet.

Före valet beslutade den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten att stärka anställningsskyddet för de med tillfälliga jobb genom en ny anställningsform. Den innebär att visstidsanställning kan pågå som längst i 14 månader under en femårsperiod hos samma arbetsgivare. Därefter ska den kunna övergå i en fast anställning.

Ännu svårare att få fast jobb

Den borgerliga regeringen river nu upp beslutet och förlänger dessutom tiden för återanställningsrättens intjänande till 24 månader istället för dagens tolv månader. Konsekvensen av detta blir att alla som har en tidsbegränsad anställning, var sjunde anställd på svensk arbetsmarknad, får ännu svårare att etablera sig.

Över hälften av LO:s kvinnor under 24 år arbetar deltid – dessutom ofta i tidsbegränsade anställningar. En av dagens stora knäckfrågor för unga kvinnor och män är att lyckas leva jämställt, förena arbetsliv och föräldraskap. Som ny och ung på arbetsmarknaden kommer man in i en befintlig arbetsmarknadsstruktur som är svår att själv påverka. Strukturen på arbetet bidrar sedan till att upprätthålla den inom familjen.

Till exempel kalkylerar arbetsgivare med att unga kvinnorna kommer vara mer frånvarande från arbetet eftersom de i arbetsgivarens ögon förväntas ta ansvaret för att familjelivet fungerar. Därför erbjuds unga kvinnor, oavsett om de har barn eller inte, i princip alltid deltidsanställning. Det är på tiden att vi nu tar ytterligare politiska beslut för jämställda villkor både i hemmet och i arbetslivet. Vi vill se en lagstiftning som ger löntagare rätt till heltid.

En av de svåraste sakerna för ungdomar är att få in foten, att få sitt första jobb, börja samla på sig erfarenhet och kontakter. År 1990 hade sju av tio ungdomar arbete vid 20 års ålder, nu är åldern för samma antal anställda 27 år. Den socialdemokratiska regeringen genomförde olika satsningar för att unga skulle få en tidig kontakt med arbetsmarknaden. Ett exempel är sommarjobb. Den borgerliga regeringen föreslår i sin budget att ta bort de statligt finansierade feriearbetena.

När de arbetsmarknadspolitiska programmen försvinner kommer vi att få 27.000 fler öppet arbetslösa ungdomar i ett slag, ungdomar som då inte har någonstans att gå. Vi vill istället utveckla arbetsmarknadspolitiken, till exempel öka satsningarna på yrkesutbildningar med integrerad praktik.

Mer än 300 kronor dyrare att vara med i Hotell- och restaurangfacket
Sverige har idag, jämfört med andra länder, en hög andel unga medlemmar i fackföreningar. Med en borgerlig regering och ännu större oro på arbetsmarknaden är behovet av hög medlemsanslutning större än någonsin. Därför är de borgerligas förslag om kraftigt höjda kostnader för medlemskap i fackförening och a-kassa ett allvarligt hot.

Detta kommer att drabba lågavlönade allra hårdast, det vill säga unga, kvinnor och invandrare, vilka också är de som mest behöver en fackförening. HRF är det yngsta fackförbundet, med en snittålder på 35 år. Enligt HRF kommer den totala kostnaden för ett medlemskap att bli 593 kronor per månad, jämfört med dagens 227 kronor. En ökning med 366 kronor per månad!

Att förbättra de ungas situation på arbetsmarknaden är nödvändigt och akut. Det gör man genom att öka tryggheten med fasta anställningar, rätt till heltid, rätt till bra löner och medlemskap i facket.

Unga Socialdemokratiska Riksdagsledamöter
Veronica Palm, Stockholm
Helén Pettersson, Umeå
Luciano Astudillo, Malmö
Louise Malmström, Norrköping
Fredrik Olovsson, Katrineholm
Hillevi Larsson, Malmö
Jennie Nilsson, Hyltebruk
Lena Hallengren, Kalmar
Maryam Yazdanfar, Solna
Fredrik Lundh, Luleå
Ibrahim Baylan, Umeå
Johan Löfstrand, Linköping
Magdalena Streijffert, Halmstad
Mikael Damberg, Solna
Skriv till debattredaktören