Flera andra förbund tycker att motsättningarna som metallarna redovisar inte är särskilt stora. Därför har de svårt att förstå motståndet till LO-samordningen inför avtalsrörelsen.

Transports ordförande Per Winberg går så långt att han säger att IF Metall nu sitter på arbetsgivarsidan vid förhandlingsbordet. Byggnads avtalssekreterare Gunnar Ericson kan inte se någon annan förklaring än att IF Metall redan har gjort upp med arbetsgivarna.

– Oförskämt, säger IF Metalls förste vice ordförande Leif Ohlsson. Det visar att Gunnar Ericson inte har någon respekt för den demokratiska processen i vår organisation.

Tidigare handlade IF Metalls invändningar mot LO-linjen inför avtalsrörelsen om siffersättningen och storleken på jämställdhetspotten. Senare har kritiken riktat in sig på LO-samordningens krav att förbunden ska vara beredda att gå ut i solidaritetsaktioner för varandra.

I dag, onsdag, och i går har IF Metall haft avtalsråd, och det ställde sig bakom avtalsplattformen från Facken inom industrin. Däremot tog mötet inte ställning till LO-linjen för avtalsrörelsen. Det ska förbundsstyrelsen göra vid en tidpunkt som ännu inte är bestämd.

Röstades ner
Mötet behandlade en lång rad förslag från delegaterna. De flesta avvisades.

Ett förslag från Volvo Umeverken gick ut på att IF Metall borde göra en synnerlig ansträngning för att få LO-samordningen att fungera och – om så krävs – ändra på avtalsplattformen från Facken inom industrin. En stål- och metallklubb ville höja lönekravet till 1 200 kronor. Det fanns även röster som förespråkade att IF Metall ska lämna Facken inom industrin.

Alla dessa förslag röstades ner.

– Vi har haft en bra diskussion. Avtalsrådet visade en stark uppställning för vår linje. Stödet för plattformen från Facken inom industrin är starkt. Och det fanns inga reservationer, säger IF Metalls ordförande Stefan Löfven.

Om en vecka ska förbunden ge sin syn på LO-styrelsens rekommendation för avtalsförhandlingarna. IF Metalls Stefan Löfven reserverade sig i styrelsen. Han tycker att det är alldeles för tidigt att binda upp sig för sympatiaktioner flera månader före förhandlingarna.

Magkänsla
Byggnads avtalssekreterare Gunnar Ericsons berättar att hans magkänsla säger att något är på gång. IF Metalls argument är krystade och LO-förbunden har sedan ett halvår varit överens om principerna. Det är först de senaste veckorna IF Metall haft några invändningar.

– IF Metall måste ha dolt sin uppfattning. Enda förklaring jag kan se är att de redan gjort upp på arbetsgivarna, säger Gunnar Ericson.

Bestörtningen var stor över det uttalandet på IF Metalls avtalsråd.

Men även i industrifacket Pappers finns frågetecken för IF Metall. Avtalsombudsman Matts Jutterström berättar att andan i förbundet är att ställa upp både på LO-samordningen och på industriplattformen.

– Jag har svårt att förstå. Meningen med föreningen är att ställa upp för varandra. Det är hela tanken bakom facket, säger han.

Lite öppna
Bland de övriga industrifacken finns en större öppenhet att rätta sig efter IF Metall.

Livs ordförande Hans-Olof Nilsson stöder IF Metalls kritik trots att Livs ställt sig bakom alla LO-beslut. Grafikerna och Skogs- och träfacket står bakom LO-linjen om inget väsentligt förändras, vilket betyder att de kan ändra sig om IF Metall drar sig ur LO-samordningen.

Besvikna
Handels ordförande Lars-Anders Häggström är besviken, men han hoppas att allt ska ordna sig.

– IF Metalls skäl är inte särskilt hållbara, men det finns säkert någon rationell anledning bakom. Det vore förödande om arbetarrörelsen inte kan hålla ihop nu med tanke på att fackliga sympatiåtgärder ifrågasätts från politiskt håll, säger Lars-Anders Häggström.

Sekos ordförande Janne Rudén sällar sig till dem som inte riktigt förstår vad det handlar om.

– Vi har ju alltid ställt upp för varandra och det gör vi i framtiden också. Det är inget nytt. Varför prata om det nu? Om det blir aktuellt med sympatiaktioner så är det rimligt att exempelvis IF Metall själv bestämmer på vilket vis. På samma sätt som vi i Seko är bäst på att bedöma hur vi ska gå ut i sympatiaktion, säger han.


FAKTA: Sympatistrejk – så kan det funka
LO-samordningen innebär att LO-förbunden förbinder sig att stödja de andra LO-förbundens krav på lönepåslag, höjning av lägstalön och jämställdhetspott. Om ett förbund vill ha stöd vänder det sig till LO-styrelsen, som beslutar om sympatiaktioner. De förbund som ska genomföra sympatiaktioner bestämmer själva på vilket sätt de ska genomföras.