Ackordslönen i Kiruna har ökat med 33 procent det senaste året. Den genomsnittliga lönen för alla byggnadsarbetare ligger nu på drygt 142 kronor i timmen.

För ackordsarbetare är den lite mer än 163 kronor och för dem som arbetar på timlön är genomsnittsförtjänsten strax över 137 kronor i timmen.

Byggnads lönestatistik för tredje kvartalet visar också att allt fler arbetar på ackord. Bland alla byggnadsarbetare är det dock bara en femtedel som har prestationslön.

– Utvecklingen beror på vårt lönesystem. Jag tycker man ska se kritiken och attackerna mot granskningsarvodena och lönesystemet i det ljuset, säger Gunnar Ericson, avtalssekreterare hos Byggnads.