EU-kommissionen drar igång debatten om arbetsrätt och anställningsformer i Europa. Frågan är om länderna behöver ny arbetsrätt som fångar upp nya anställningsformer och egenföretaganden som ökar starkt.

Vladimir Spidla, den tjeckiske kommissionären för sysselsättning och sociala frågor, presenterar den försenade grönboken. Den första versionen har ändrats har ändrats på grund av kritik från arbetsgivarna. Kommissionens attityd var alltför negativ mot tillfälliga jobb och egenföretagandet i den första versionen, ansåg arbetsgivarna.

Osäkra jobb
I den slutgiltiga versionen, som kom i dag, finns alla former med. De osäkra arbetena, som också inkluderar frilans och arbeten i bemanningsföretag, har ökat med fyra procent under förra året till nästan 40 procent.

Allt fler i Europa är så kallade self-employed, en sorts egenföretagare, som främst finns i bygg, jordbruk, service, handel. Trenden är starkast i Storbritannien, Irland, Portugal och Nederländerna samt i Polen, Ungern och de tre baltiska länderna.

Kommissionen erkänner den här typen av jobb, men främst som språngbrädor för människor som annars skulle ha svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Facket kritiskt
– Vår uppfattning är att kommissionen gått arbetsgivarna till mötes. Kommissionen har helt klart tagit till sig deras argument. Bland annat hävdas att arbetsrätt kan vara hämmande på sysselsättningen, säger Sven Svensson, chef för fackens Brysselkontor.

Kommissionären undrar nu om medlemsstaterna, arbetsgivarna och facken har behov av att EU skapar minimiregler om arbetsvillkoren.

Europafackets generalsekreterare John Monks anser att det behövs mer klarhet om vad som gäller när arbetstagarna rör sig över gränserna. Unice, privatarbetsgivarna, har motsatt uppfattning och tycker inte det behövs några nya EU-direktiv.