Regeringen fick i dag, tisdag, stark kritik från fackligt håll mot de förändringar de vill göra av a-kassan.

– Det blir dyrare, lägre ersättning och svårare att få arbetslöshetsförsäkring, sa Wanja Lundby-Wedin under dagens hearing om a-kassan.

LO:s ordförande var också kritisk mot förslaget som hon ansåg skulle leda till en lönepress. Och hon varnade för att lägre ersättning och hårdare villkor leder till sämre rörlighet på arbetsmarknaden.

– Hur många tror ni vågar byta jobb?

TCO höll med
Wanja Lundby-Wedin fick medhåll av Sture Nordh, TCO:s ordförande. Han inledde med att säga att det fanns mycket i regeringen politik som de höll med om. Som målen att sänka arbetslösheten, höja sysselsättningen och skapa en högre rörlighet på arbetsmarknaden.
Han hävdade dock att regeringens förändringar av a-kassan går stick i stäv mot tjänstemannafackets egna mål.

– Den gör att arbetsmarknaden kommer att fungera sämre och inlåsningen blir större.

Både Wanja Lundby-Wedin och Sture Nordh påpekade att kvinnor, som oftare är deltidsarbetande och föräldralediga, kommer att drabbas särskilt hårt av förändringarna.

Hela politiken
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin tyckte det var fel att bara se till förändringarna av a-kassan.

– Man måste se till hela politiken, sa han och hävdade att regeringens politik kommer att leda till fler jobb vilket kommer att gynna kvinnor.

Sacos ordförande Anna Ekström var missnöjd med hur beredningsprocessen hade genomförts. Hon efterlyste en bättre utredning då regeringen senare ska komma med ett förslag om att göra a-kassan obligatorisk.

Hinner inte
De myndigheter och organisationer som deltog i hearingen pekade på tekniska frågor.

Arbetslöshetskassornas samorganisation hävdade att det inte är möjligt att hinna ändra datasystemen till nyår.

Tidigast i början av april kan a-kassorna ha tagit fram ett nytt system.

Försäkringskassan, som betalar ut aktivitetsgarantin, förklarade att deras datasystem kan bli klart först till juni i nästa år.