Transports ordförande Per Winberg är rasande på att IF Metall inte vill binda sig för sympatistrejker med de andra förbunden. De ilskna utfallen, som både LO-Tidningen och andra medier tagit upp, är inget som gillas av LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin.

– Jag tycker att det är olyckligt. Det underlättar inte våra försök att komma överens, säger hon till TT. Vi försöker se om det finns någon möjlighet att lösa det här.

November
Under november ska LO-förbunden ta ställning till LO-styrelsens rekommendation till avtalsplattform. LO:s avtalssekreterare Erland Olauson säger att först när alla förbund svarat kan det finnas något att diskutera. Om något eller några då förbund ställer sig utanför kan han tänka sig att ilskan blir stor bland de andra LO-förbunden.

Erik Pettersson i styrelsen för IF Metall-klubben på Volvo Umeverken har reagerat på liknande sätt.
 
– Jag tycker att det är viktigt att ha en LO-samordning, men samtidigt är frågan om ledningen för IF Metall värderar samarbetet med tjänstemännen högre än LO-samordningen, säger han.
 
Arbetsgivarsidan
IF Metalls ordförande Stefan Löfven har ifrågasatt LO-samordningens föreslagna avtalslinje bland annat genom att säga att det är för tidigt att binda upp sig till sympatiaktioner redan nu – flera månader före avtalsförhandlingarna. Även Livs och Skogs- och träfacket har liknande invändningar.

Transports ordförande Per Winberg har kritiserat Stefan Löfven hårt för detta och bland annat sagt att IF Metall nu sitter på arbetsgivarsidan. Dessutom säger han att industriavtalet håller på att förstöra kollektivavtalen.

Medietjafs
Erland Olauson har dock ingen förståelse för mediedebatten om LO-samordningens förslag till lönelinje.

– Tjafset i medierna har jag ingen förståelse för. Sådana spekulationer tjänar inget till. Å andra sidan är det ingen riksolycka. Kanske intresset ökar för avtalsfrågor, säger han.

Allvarligt
Om samordningen skulle spricka är det allvarligt, anser LO-ordföranden Wanja Lundby Wedin.

– Det klart att vi försvagas om vi inte kan gå ihop alla förbunden. Det kommer att innebära att vi får svårare att klara våra krav i avtalsrörelsen, säger hon till TT.