Den svenska ekonomin fortsätter att gå på högvarv, enligt SEB. Tillväxten blir 4,5 procent i år och 3,5 procent nästa år.

Det gör att sysselsättningen ökar med 80.000 jobb i år och 90.000 jobb nästa år, och inte ens en förväntad nedgång i den amerikanska ekonomin kan hejda utvecklingen.

– Nedgången i arbetslösheten bromsas något av regeringens åtgärder för att få fler att söka jobb, men den öppna arbetslösheten faller ändå från 5,4 procent i år till 5,2 procent 2007. Under 2008 kommer arbetslösheten att fortsätta ner mot 4 procent, enligt SEB:s analyschef Håkan Frisén.

En stark arbetsmarknad påverkar också avtalsrörelsen och löneökningarna blir mellan 0,5 och 1.0 procentenheter större än under perioden 2004 till 2006, tror SEB.

Allt detta gör att inflationstrycket ökar och SEB tror att Riksbanken fortsätter med sina räntehöjningar, den närmaste redan nu i december. Inflationen kommer dock inte att överskrida Riskbankens mål på 2,0 procent per år, men riksbanksräntan kan nästa höst vara uppe i 4,0 procent vilket kan förväntas pressa upp räntan på rörliga bolån till runt 5,0 procent.