Arbetare i träindustrin har det allra farligaste jobbet, medan läkare löper lägst risk för att skada sin hälsa. Risken att bli sjuk eller skadad på jobbet skiljer sig avsevärt från yrke till yrke.

Fortfarande är det betydligt farligare att arbeta i industrin än i andra sektorer. Även om offentlig sektor och andra kvinnodominerade arbeten drabbas av fler fall av mentala besvär och fler sjukskrivningar totalt, så får de anställda på traditionellt tyngre arbetsplatser oftare sin hälsa förstörd genom olycksfall.

Det gör att den sammanlagda risken för arbetsskador är störst bland industriarbetare, byggnadsarbetare, yrkesförare och utryckningspersonal.

Olycksdrabbade
– Dessa grupper råkar mycket oftare ut för allvarliga olycksfall, alltså olyckor som orsakar invaliditet eller minst 30 dagars sjukskrivning. Och ser vi bara till invaliditet blir bilden ännu tydligare. Då är det i stort sett bara industrigrupperna kvar, säger Mikael Forsblom, analytiker på Afa Försäkring.

Allra mest utsatta är träindustriarbetare. De löper tio gånger så stor risk att invalidiseras genom en arbetsskada än genomsnittet för andra.

– Det är för att de använder maskiner. Om olyckorna sedan beror på att skyddsutrustning inte finns eller inte används, det kan jag inte svara på, men grundorsaken är maskinerna. Man kan ju inte bli av med en hand om man går i en korridor, säger Mikael Forsblom.

Hur ser då utvecklingen ut? Kan man tala om någon trend?

– Ja, vi ser att sjukfallen minskar och det har de gjort sedan de första åren på 2000-talet.

– De senaste två åren har också olycksfallen minskat men den minskningen är mer marginell. Där skulle vi behöva studera utvecklingen några år till för att se om man verkligen kan tala om en trend, säger Mikael Forsblom på Afa Försäkring.

FAKTA: Arbetsskador per yrkesgrupp
Måttet är en sammanvägning av antalet olyckor och sjukskrivningstal år 2003. Genomsnittet ligger på 4,0.

Träindustriarbetare 17,6 Godshanterings- och lagerarbetare 3,8
Metallarbetare 10,1 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden, ambulansförare 3,6
Gruv- och bergsarbetare, stenhuggare 9,1 Tandvårdsarbetare 3,1
Murare 8,9 Socialt arbete, vård- och omsorgsarbetare 3,1
Betong, bygg- och anläggningsarbetare 8,6 Förskolelärare, fritidspedagoger 2,9
Byggnadsträarbetare 80 Övriga hälso- och sjukvårdsarbetare 2,9
Isolerings- och VVS-montörer 7,9 Textil-, skinn- och läderindustriarbetare 2,9
Livsmedelsarbetare 7,4 Barnskötare m.fl. 2,8
Pappers- och pappersmassearbetare 6,8 Hotell-, restaurang- och storköksarbetare 2,8
Grafiska arbetare 5,7 Sjuksköterskor och barnmorskor 2,6
Brandpersonal 5,3 Väktare och ordnignsvakter 2,5
Fastighetsskötare, expeditionsvakter och renhållningsarbetare 4,7 Lärare 2,4
Jordbruks-, skogsbruks,- och trädgårdsarbetare 4,6 Försäljare inom detaljhandeln 2,2
Byggnadsmålare 4,3 Elektrikarbetare 2,2
Städare och fönsterputsare 4,2 Läkare 1,6
Yrkesförare 3,9    
Övriga industriella arbetare 3,0    

Källa: Afa Försäkring.