Den muntliga förhandlingen om Vaxholmsmålet blir starten på en många månader lång process.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin höll i dag, måndag, samråd med arbetsmarknadens parter om bland annat det så kallade Vaxholmsmålet, som handlar om Byggnads krav på att skriva kollektivavtal med det lettiska byggföretaget, Laval.

I stora drag kommer den nya svenska regeringen att hålla sig till yttrandet om att svensk rätt överensstämmer med EU:s fördrag. Om några förändringar görs kommer Sven Otto Littorin att lämna besked snarast till parterna, meddelade han under samrådet.

Svenska Arbetsdomstolen överlämnade frågan till EU:s domstol i Luxemburg som nu tar ett första steg i den långdragna processen. Efter den muntliga förhandlingen kommer efter några månader ett första förhandsbesked från generaladvokaten.

Därefter tar det ytterligare några månader innan det slutgiltiga domslutet kommer från EU:s domstol.