Den borgerliga regeringen planerar en rad förändringar i socialförsäkringarna under 2007. Det blir hårdare krav för att få a-kassa och mindre pengar i ersättning till de arbetslösa. Taket i sjukförsäkringen sänks. Här är de viktigaste förändringarna.

Sjukförsäkringen:

 • Lägre tak. Från den 1 januari 2007 sänks taket för sjukförsäkringen från 10 till 7,5 basbelopp (297.750 kronor) per år.
 • Sänkt SGI: Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ska någon gång under 2007 börja baseras på de senaste tolv månadernas inkomster i stället för inkomsten just före sjukdomen. Det ger normalt en något lägre sjukpenning. I väntan på denna ändring sänks SGI från den 1 januari 2007 med 1,1 procent.

 • Trafikförsäkringen tar sjukvårdskostnader. Kostnaderna för vård och sjukpenning för dem som skadat sig i trafiken överförs till trafikförsäkringen.
 • Sänkt pensionsunderlag. Pensionsunderlaget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning sänks från 93 till 80 procent, vilket ger en lägre pension.

Arbetslöshetsförsäkringen:

 • A-kassa i max 300 dagar. A-kassa lämnas under högst 300 ersättningsdagar, en tid som inte längre ska kunna förlängas.
 • A-kassa i max 450 dagar för föräldrar. Har du försörjningsansvar för barn får du a-kassa under högst 450 dagar. Inte heller denna tid ska kunna förlängas.
 • Lägre a-kassa efter 200 dagar. A-kassan upp till maxbeloppet sänks från 80 till 70 procent efter 200 dagar och sänks ytterligare till 65 procent när den arbetslöse ingår i jobb- och utvecklingsgarantin, (tidigare 80 procent av lönen upp till maxbeloppet, oavsett hur länge arbetslösheten varat).
 • Sänkt dagersättning. Maxbeloppet i a-kassan sänks till att alltid vara 680 kronor per dag, (tidigare 730 kronor under de första 100 dagarna och därefter 680 kronor).
 • Ny jobb- och utvecklingsgaranti. Efter 300 dagar – eller 450 dagar om du har barn – införs en ny jobb- och utvecklingsgaranti där alla arbetslösa ska beredas plats.
 • Annan grund för a-kassa. A-kassan ska under 2007 baseras på de senaste tolv månadernas inkomster vilket normalt ger en något lägre ersättning än tidigare då a-kassan baseras på inkomsten just före arbetslösheten.
 • Hårdare villkor för att få a-kassa. Villkoret för att få a-kassa skärps. Du måste ha jobbat minst 80 timmar i månaden (i stället för 70 timmar) under minst sex månader under den senaste tolvmånadersperioden som föregår arbetslösheten. Även det alternativa arbetsvillkoret skärps. Du måste ha arbetat i minst 50 timmar varje månad (i stället för 45 timmar) och sammanlagt minst 480 timmar under en sammanhängande tid av sex månader.
 • Ingen a-kassa efter studier. Möjligheten att få a-kassa efter studier tas bort. Så långt det är möjligt har regeringens ändringsförslag i försäkringarna lagts in i genomgången på sid 5-9 i denna bilaga.