NÄTLEXIKON. Om du söker uppgifter om den rysk-italienska socialisten Angelica Balabanov i Nationalencyklopedin hittar du henne inte. Däremot finns där en artikel om Iolanda Balas, rumänsk höjdhopperska. Mary Harris Jones finns inte heller hon nämnd i NE. Ett antal ”Jones” nämns, men de är amerikanska pop- och jazzmusiker eller skådespelare. Och om du söker på ”Mother” hittar du en notis om rockbandet ”Mothers of invention”. Men ingen Mary Harris ”Mother” Jones som var en av Förenta Staternas mest färgstarka fackliga aktivister.

Inte ens i uppslagsboken ”Arbetarrörelsen” (Forum 1978) finns Mary Harris ”Mother” Jones omnämnd. Vilket är än märkligare.

De bägge kämpande kvinnorna, och många andra ur arbetarrörelsens och kvinnokampens historia, finner du i Leksikon for det 21. århundrede, ett nordiskt arbetarrörelselexikon på nätet. Vad jag vet det enda som finns.

Leksikon for det 21. århundrede är ett alternativt danskt lexikon, som en grupp författare har arbetat på sedan 1998. Det innehåller över 3200 artiklar och 3 millioner ord över ämnen som andra lexikon sällan nämner. Här finns också 500 biografier över personer, beskrivningar av partier, rörelser, i Norden och andra länder och förklaringar på begrepp inom sociologi, psykologi, ekonomi, filosofi, konst, politik, arbetsmarknad m.m.

Lexikonet ger sig inte ut för att vara neutralt utan vinklar artiklarna ur ”vänsterperspektiv”. Ibland kan den revolutionära retoriken vara litet jobbig men ibland ges också alternativa tolkningar av samma begrepp.

Sökmöjligheterna är många och länksystemet flexibelt. Söksystemet är tolerant mot felstavningar, vilket är en fördel då man som svensk inte kan det danska ordets stavning.

När ska LO, ABF, SAP och Arbetarrörelsens Arkiv samla sig för att åstadkomma något liknande?

Webadress: http://www.leksikon.org/

Mario Matteoni
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören