När tjänstemännens förhandlingselit får ranka de viktigaste frågorna i avtalsrörelsen förenar tre krav förbunden: Kvinnolönerna måste upp, den obetalda övertiden måste minska och de som arbetat länge hos en och samma arbetsgivare ska belönas.

LO-Tidningen har träffat de tunga tjänstemannaförbunden för att ta reda på vilka krav som toppar deras önskelistor i avtalsrörelsen. Resultatet är en ganska enhetlig bild.

När det gäller jämställda löner följer tjänsteförbunden dessutom LO-kollektivets diskussioner med stort intresse.

– De allra flesta kvinnor är felavlönade om man jämför med typiskt mansdominerade jobb. Och jag tycker att LO-resonemanget är rätt, men jag har mycket svårt att förstå taket på 20.000 kronor, säger Anders Hammarbäck, förhandlingschef på SKTF.

Inriktningen avgör
Och han får medhåll från Läkareförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm:

– Det vi ser, som påminner om läget inom LO, är att vi har olika lönenivåer inom olika specialiseringar och det tycks delvis hänga ihop med könsfördelningen. Ortopedi och kirurgi är två höglönespecialiseringar som domineras av män, medan geriatrik och hud- och könssjukdomar är två lägre avlönade specialiseringar som främst kvinnor arbetar inom.

Lösningen stavas lönekartläggning på de allra flesta håll. Sif är det enda förbundet som tydligt säger att de siktar in sig på en annan lösning, vilken vill ledningen inte avslöja. I stort står tjänstemännen utan någon tydlig lösning på kravet om jämställda löner.

Nästa heta potatis är frågan om övertid.

– Ungefär 60 procent av våra medlemmar har förhandlat bort sin rätt till övertid och i kombination med att organisationerna slimmas allt hårdare och tempot skruvas upp blir det ohållbart, konstaterar Christina Nygårdh, förhandlingschef på
Civilingenjörsförbundet. Hon trycker också på att både arbetsgivaren och medlemmarna har ett ansvar för att lösa problemet med
berg av obetald arbetstid.

Knappast fint
På Sif verkar läget vara lika dystert och förhandlingschefen Lars-Bonny Ramstedt ruskar på huvudet när frågan kommer på tal.

– Det är en kolossalt dålig affär för arbetstagaren. Men arbetsgivarsidan har lyckats få det till något fint att inte bli ersatt för övertid, som att det skulle handla om ett förtroende i första hand. I själva verket är det ett fint system för att se till att folk jobbar ihjäl sig.

En helt annan fråga, som återkommer hos tjänstemannaförbunden, är att det har blivit dags att premiera dem som stannat på ett företag länge.

– Vi vill ha stor rörlighet, det är bra för både verksamheten och löneutvecklingen, men det måste också kunna löna sig att utvecklas i ett jobb, säger Christina Nygårdh som för civilingenjörernas talan.

Även bland läkarna finns samma tanke men det är inte helt enkelt att komma åt problemet, enligt Eva Nilsson Bågenholm:

– Vi har helt fri lönesättning. Om vi vill peka ut speciella grupper centralt får det ske i en skrivning, men om det blir så är inte klart än.

FAKTA: 500 nya avtal
• Över 500 avtal över hela arbetsmarknaden ska tecknas under vintern.
• Drygt 2,8 miljoner anställda arbetare, tjänstemän och akademiker berörs av förhandlingarna.
• De flesta avtal löper ut den 31 mars 2007.