Privata företag och fackföreningar står i startblocken. Målet är att ta över delar av arbetsförmedlingens uppgifter. Ett antal Sacoförbund förhandlar om att bilda privata arbetsförmedlingar efter nyår.

Nu vädrar bemanningsbranschen och flera fackförbund morgonluft. Den nya regeringen vill släppa in fler aktörer än Ams när det gäller att förmedla jobb. Bemanningsföretagen, i arbetsgivarorganisationen Almega, förbereder sig för avregleringen av arbetsförmedlingen. Ett önskemål som kommit upp är en särskild förmedlingspeng, ungefär som skolpengen.

Tanken är att den arbetssökande först ska vända sig till Ams och registrera sig. Sedan ska han eller hon få en check som kan användas för att köpa jobbförmedling.

– En arbetslös skulle då kunna vända sig till en arbetsförmedling som är specialist på ett visst yrke, säger Anders Broberg, Almegas presschef.

Om denna förmedlingspeng införs öppnas även möjligheter för fackförbund att bygga upp förmedlingar. Men än så länge är detta bara önskemål. Någon proposition från regeringen finns inte. Men branschen förbereder sig.

Nysatsning
Nyligen gick Bemanningsföretagen ut med att de ska satsa på ännu ett tjänsteområde, nämligen jobbförmedling (de fyra andra är uthyrning, rekrytering, entreprenad och outplacement eller omställning av personal). Akademikernas fackliga organisationer är tidigt ute. Fyra fackförbund – Civilingenjörerna, Jusek, Civilekonomerna och Naturvetarförbundet – förhandlar just nu med Manpower och Salus Ansvar om att starta privata jobbförmedlingar efter nyår.

På tur står även Akademikerförbundet SSR som överväger att teckna ett liknande avtal. Beslutar sig alla fem förbunden för att ingå i jobbförmedlingen så kan den nya tjänsten vända sig till drygt 250.000 Sacomedlemmar. Frågan är än så länge känslig. Vare sig Manpower eller Salus Ansvar vill kommentera förhandlingarna närmare.

En bit kvar
– Det finns ett intresse men vi är inte färdiga med produkten ännu, säger Olle Andersson på Salus Ansvar.

Däremot talar de gärna om ett pilotprojekt från i våras som förhandlingarna grundar sig på. I det deltog cirka 250 arbetslösa från de fyra Sacoförbunden. Antalet platser som direkt förmedlades till arbetslösa var lågt. Från Jusek deltog drygt 50 arbetslösa, men färre än fem fick jobb genom förmedlingen, förbundet vill inte uppge exakt hur många.

Trots det beskriver fackförbunden projektet som lyckat. De arbetslösa fick träning i självförtroende, hjälp att skriva meritförteckningar och ansökningar samt stöd att planera sin karriär. Då försöket var klart hade 60 procent tagit sig ur arbetslösheten. Vissa hade hittat jobb själva, andra startade eget och några började plugga.

FAKTA: 75.000 utan jobb i LO
181.000 personer var i slutet av oktober inskrivna som arbetssökande vid arbetsförmedlingen. 75.000 LO-medlemmar var öppet arbetslösa i september. Den största arbetslösheten finns i Norrbotten och Gävleborgs län.
Källa: Ams