Höjningen av a-kasseavgiften kan leda till ett kraftigt medlemsras redan efter årsskiftet. Var tionde medlem räknar med att lämna facket för att spara in avgiftshöjningen.
 
Avgiftshöjningen till a-kassan kan leda till dramatiska effekter, visar en Sifoundersökning som LO-Tidningen låtit göra. I undersökningen uppger en tiondel av medlemmarna att de lämnar facket då de nya reglerna börjar gälla efter nyår.  Det är framförallt unga män i åldersgruppen 15 till 29 år som svarar att de vill gå ur.

LO-Tidningens undersökning tyder också att det finns ett samband mellan hushållsinkomsten och beslutet att lämna facket. De som lever i hushållen med lägst inkomst, under 250.000 kronor per år, är den grupp som i störst omfattning uppger att den ska lämna facket. I de hushåll som tjänar mest, mer än 600.000 kronor per år, finns de som är minst benägna att gå ur.

Ingen överraskning
Resultatet ligger i linje med vad forskare tidigare bedömt. På längre sikt tros medlemsraset till och med bli högre än var tionde medlem. Arbetsmarknadsforskaren Anders Kjellberg bedömer att så många som var femte LO-medlem kan lämna facket. Uppskattningen grundar han bland annat på internationell forskning om kopplingen mellan a-kassan och fackligt medlemskap. Trots att det är en och en halv månad kvar tills a-kassan förändras märks förslagen ute på fackförbunden.

På Jusek, som organiserar jurister, begärde ett åttiotal medlemmar utträde i samband med att regeringen framförde sina förslag, skriver Jusektidningen. Avhoppen fick förbundet att ta till rena panikåtgärden. Facket ringde upp och försökte övertala avhopparna att stanna kvar. Även LO-förbunden har påverkats. Oroliga har ringt och samtalen har handlat om avgiftshöjningarna och om att lämna facket eller a-kassan.

– Men än så länge har vi inte kunnat se några större avhopp, säger Harald Petersson, föreståndare för Handels a-kassa.

På tjänstemannafacket HTF:s kassa märks dock avhoppen.

– Vi har många medlemmar som nu går ur a-kassan. Det är ett nytt problem för oss, säger HTF:s ordförande Bengt Olsson till TT.

Dystra prognoser
Även akademikerna a-kassa (AEA) uppger att flera hundra medlemmar har lämnat a-kassan.

– Det skulle förvåna mig oerhört om det inte blir tusentals, säger Anders Edward, föreståndare för AEA.

Han har svarat på flera samtal. Många som ringt är drygt 60 och har bara några år kvar till pension. De undrar varför de som har ett tryggt jobb och omfattas av olika trygghetsgarantier ska betala till a-kassan de sista åren.

– Vad ska jag svara då de ringer? Jag kan inte ens rekommendera den gruppen att vara med, säger Anders Edward.

I undersökningen frågade även LO-Tidningen vad olika grupper tycker om regeringens förändringar av a-kassan.

62 procent svarade att de är mycket dåliga eller ganska dåliga, medan 21 procent tyckte att det var mycket bra eller ganska bra.
Mest kritiska är LO-medlemmarna, där 81 procent anser att förslagen var mycket eller ganska dåligt. Motsvarande siffror för TCO och Saco är 67 procent respektive 57 procent.

FAKTA: 1.103 personer deltog
Sifo frågade 1.103 förvärvsarbetande samt sjukskrivna och arbetslösa om vad de ansåg om regeringens förändringar av a-kassan och hur de tänker agera efter nyår då reglerna träder i kraft. Frågorna ställdes mellan den 31 oktober och 9 november. Felmarginalen varierar beroende på kategori mellan två och tre procentenheter.

I Sifoundersökningen har personerna svarat på vad de avser att göra, vilket inte nödvändigtvis är samma sak som vad de faktiskt kommer att göra. 

Läs också: den tidigare publicerade nyhetsartikeln "Hög a-kassa bra för arbetslusten"
Läs också: nyhetsartikeln "Brevbärarna vill se vad de har att leva på efter nyår"
Ladda ner: pdf-filen med all statistik