Åsikterna om Arbetslivsinstitutets nedläggning går isär. LO protesterar medan Svenskt Näringsliv stöttar regeringens beslut. Men oron finns även på arbetsgivarsidan.

– Nedläggningen rör oss i allra högsta grad. Vi har haft mycket nytta av forskning från Arbetslivsinstitutet, säger Björn Hammar på Teknikföretagen.

LO kritiserar regeringens beslut att lägga ned Arbetslivsinstitutet. Oron är stor för att forskningen ska försämras och kunskap gå förlorad. Svenskt Näringsliv välkomnar dock det man kallar en ny inriktning på arbetslivsforskningen, och stöttar regeringens beslut.

Eric Jannerfeldt, som är arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, säger att Arbetslivsinstitutets forskning haft för lite med arbetsmarknadens behov att göra.

Viktigt med svar
– Ett stort problem är att så många står utanför arbetsmarknaden med sjukskrivningar eller annan ersättning. Man borde ägna mer forskning åt varför det är så, säger han.

Eric Jannerfeldt tycker att Arbetslivsinstitutet visserligen gjort en del forskning som varit betydelsefull för företag, men att institutet borde ha gjort mer. Han tror att forskningen blir bättre när fler institutioner konkurrerar om pengarna.

– Det här är ingalunda slutet på arbetslivsforskningen i Sverige. Vi utgår från att regeringen nu skapar en ny inriktning och form så att forskningen anpassas till arbetsmarknadens behov.

Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen ser inte fullt så positivt på nedläggningen. Björn Hammar, som är ansvarig för arbetsmiljöfrågor, säger att det finns uppenbara risker med att lägga ner institutet, och tillägger att teknikarbetsgivarna ofta haft nytta av forskningen.

Värdefull tillgång
– Det gäller att vi inte förskingrar duktiga forskare och god kunskap. Risken är att vi kastar ut flera barn med badvattnet när institutet läggs ner.

Han välkomnar ändå en översyn av forskningen eftersom han tycker att Arbetslivsinstitutet haft svårt att nå ut med sina resultat till arbetsgivarna. Om en nedläggning är rätt väg, vill han ännu inte svara på.