Det finns ingen rättvisa – men lönerna på min arbetsplats är mer rättvisa är lönerna på hela arbetsmarknaden.

Det är en summarisk sammanfattning av vad 113 personer i LO-opinion tycker om rättvisa och löner. De är i stort sett överens om orsaker till orättvisorna. Direktörslöner, procentpåslag som gynnar högavlönade, industrijobb som värderas högre än jobb med människor samt män som går före kvinnor till jobb med högre lön, är de orsaker som återkommer i flest svar.

–Vem har bestämt att det är mycket mer värt att arbeta med datorer än med männniskor? Och varför ska en del ha en månadslön som är likvärdig med andras årslön? undrar Ditte Poulsen, Göteborg, brevbärare och Sekoombud på Posten.

De som har tarifflöner och tydliga lönekriterier verkar vara mest nöjda med lönerättvisan på den egna arbetsplatsen. Individuella löner skapar missnöje, liksom otydliga lönekriterier. Ytterligare en källa till missnöje är när utbildning värderas högre än erfarenhet.