De som är med i Sacoförbundens a-kassa tjänar mest på att regeringen återigen ändrar sättet att håva in avgifterna till a-kassan.

I dag, torsdag, på eftermiddagen lägger regeringen propositionen om a-kassan. Men redan nu på förmiddagen förklarar den att det omdebatterade utjämningssystemet tas bort.

Lagrådet, som granskat förslaget, kom i slutet av förra veckan med kritik som regeringen nu rättar sig efter.

Ingen a-kassa ska betala in mer till försäkringen än vad den betalar ut till sina arbetslösa medlemmar, skriver regeringen i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Lättnad för Saco
Framförallt innebär det att Sacoförbundens a-kassor får en betydligt lägre höjning av avgiften än vad som tidigare har beräknats.

Sacos ordförande Anna Ekström är nöjd med beskedet.

– Jag tycker förstås att det är riktigt bra att våra medlemmar inte ska behöva betala mer än vad kassan kostar. Varenda krona som de blir tvungna att betala mer än vad kassan kostar är egentligen en skatt, och den skatten vill jag att de ska slippa, säger hon till Ekot i Sveriges Radio.

Ingen utjämning
Det blir andra gången regeringen backar om hur avgifterna ska tas ut.

I det ursprungliga förslaget ville regeringen att arbetslösheten bland de egna medlemmarna skulle speglas i avgifterna till a-kassan. I praktiken skulle det ha inneburit att LO-förbunden, där arbetslösheten vanligtvis är högre, fick högre a-kasseavgifter än exempelvis akademikerna.

Förslaget möttes av stark kritik. LO och TCO ansåg att det var orättvis att förbund där arbetslösheten redan var hög skulle drabbas extra hårt.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin meddelade för några veckor sedan att regeringen backade. Utjämningssystemet skulle vara kvar och därmed skulle det inte bli så stora skillnader i avgifterna till a-kassan.

Det fick Saco att gå i taket eftersom det skulle innebära att de skulle betala mer till a-kassan än vad deras arbetslösa medlemmar skulle få ut. Men nu ändrar sig regeringen ändrar sig även i den frågan efter lagrådets kritik.

Fler ändringar
Den gör även andra avsteg från det ursprungliga förslaget.
Regeringen backar på hur avtrappningen av ersättningen ska genomföras. Flera remissinstanser har kritiserat avtrappningen som allt för tekniskt komplicerad.

En samordning av ersättning i aktivitetsstöd och ersättningen från a-kassan ska också göras från och med den 1 januari 2007. Försäkringskassan och Arbetslöshetskassornas samorganisation behöver därmed inte gå bakåt i tiden för att kontrollera om den arbetslösa haft aktivitetsstöd eller a-kassa.

Avgifterna till a-kassan höjs med högst 300 kronor per månad.