Både män och kvinnor får jobb. Men de tillfälliga jobben har blivit dubbelt så många på drygt 16 år.

Antalet sysselsatta män ökade med 78.000 och antalet sysselsatta kvinnor ökade med 68.000 under det senaste året, enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning.

Antalet arbetslösa minskade med 43.000 till 211.000 på ett år. Därmed minskade den öppna arbetslösheten från 5,6 till 4,6 procent. Drygt hälften av de arbetslösa är män.

Tillfälliga jobb ökar
De tillfälliga jobben ökar mest. Antalet anställda ökade med 150.000 under det senaste året. 85.000 av dem fick tillfälliga jobb och 65.000 fick fasta jobb.

660.000 svenskar hade ett tillfälligt jobb i oktober i år. Det motsvarar 16,7 procent av alla anställda. Andelen har aldrig varit högre under 90- och 00-talen och allt talar för att andelen tillfälligt anställda kommer att fortsätta att öka.

Det är en genomgripande förändring av arbetsmarknaden som sker i det tysta. 1990 var andelen tillfälligt anställda drygt hälften så stor som i dag, 9,6 procent.

Närmare 80 procent
Den nya regeringen har skrotat 80-procentsmålet, den gamla regeringens mål som innebär att 80 procent av alla svenskar i åldrarna 20 till 64 år ska ha ett jobb.

Det kan ändå vara värt att notera att målet har kommit betydligt närmare under det senaste året. 78,2 procent av befolkningen var sysselsatt i oktober, en ökning med 1,2 procentenheter på ett år.