Jubel utbröt efter röstningen bland majoriteten i parlamentet medan vänstergruppen buade när tjänstedirektivet röstades igenom. Det ska nu bli lättare för företag att agera över gränserna i EU.

Många ledamöter lyfte fram den fackliga mobiliseringen som avgörande för att tjänstedirektivet i detta slutliga utförande inte hotar kollektivavtal och arbetsrätt. Liksom att offentliga tjänster som hälsovård samt uthyrningsföretag inte omfattas av den fria rörligheten.

Tjänstedirektivet skapar jobb och ger medborgarna större frihet, betonade flera parlamentariker. Hur många jobb som skapas är emellertid osäkert. Alltifrån en halv miljon jobb till flera miljoner uppgavs i debatten i dag.

Inga ändringar
Avgörande för att det gick vägen var att majoriteten av parlamentarikerna beslöt att inte kräva några nya ändringar av den kompromiss som ministrarna i rådet beslutat om, med undantag för tre ändringar som parlamentet inte hade svårt att ställa upp på.

Den kompromissen innehöll i sin tur 95 procent av parlamentets beslut från den första omröstningen.

Rådets nästa röstning blir därmed en rent formell historia, om inte något helt oförutsett inträffar.

Fackens väg
Socialdemokraten Evelyn Gebhardt har varit föredragande av direktivet. Hon hade tidigare dragit tillbaka tio ändringar för att inte störa den känsliga processen.

– Även om hennes förslag skulle stärka kollektivavtalens ställning var det lätt att rösta ja till helheten. Det allra mesta har gått socialdemokraternas och fackföreningarnas väg, sa Jan Andersson, socialdemokratisk parlamentariker.

Nöjd moderat
Moderaternas Charlotte Cederschiöld hyllade sin egen partigrupps agerande i parlamentet: EPP, parlamentets största grupp, och ALDE, den liberala gruppen. De båda grupperna blev kompromissens livräddare, ansåg hon.

– Ett tjänstedirektiv är efterlängtat av många. Men jag beklagar att det blev för många undantag. Trots allt ger direktivet en extra skjuts till den nya regeringens arbete med att förenkla reglerna för företag och göra det mer lönsamt att arbeta, sa Charlotte Cederschiöld.

Vänstergruppens försök att få igenom en rad ändringar misslyckades. Svenska vänsterns Eva-Britt Svensson röstade nej till kompromissen. Hon anser att EU:s domstol får alltför stort inflytande eftersom direktivet är luddigt.

FAKTA: Många undantag
Tjänstedirektivet ska ta bort hinder mot etablering av företag i andra EU-länder och mot att tillfälligt sälja tjänster.
Men en rad undantag från den fria rörligheten gäller, som arbetsrätten, hälso- och sjukvård, skolor, bemannings-, spel- och säkerhetsföretag, apotek, audiovisuella tjänster.

Läs också: nyhetsartikeln "Direktivet körde i diket"

Läs också: myndigheten EU-upplysningens genomgång av hur EU funkar