Nästan var fjärde sysselsatt har under det senaste året fått besvär av arbetet och var tionde har sjukskrivits. Det är främst tunga lyft och påfrestande arbetsställningar som ger problem för anställda med arbetaryrken.

Kvinnor som arbetar i storkök, restaurang och inom vården är, liksom män med bygg- och anläggningsarbete, värst drabbade.

För tjänstemän är stress och psykiska påfrestningar den vanligaste orsaken till besvär.

Det är ändå allt färre som drabbas av ohälsa på grund av arbetet. Under 1990-talet ökade besvären, men för tre år sedan vände trenden. I jämförelse med 2003 har andelen med besvär minskat med fem procentenheter.