Lokal stridsrätt kan bli ett tungt krav från Pappers i vinterns avtalsförhandlingar. Förbundet skissar på frågorna utanför rena lönekrav.

– Det här blir arbetsgivarna glada över. Det kostar inte ett dugg, säger förhandlingsombudsman Matts Jutterström med ett skratt.

På Pappers kongress i början av september behandlades en kollektivavtalsrapport. Den tidigare avtalssekreteraren Lennart Olovsson har arbetat vidare med den och hans rapport ska behandlas på förbundsmötet i slutet av nästa vecka. Tanken är att förslagen ska ligga till grund för delar av förhandlingslinjen i den kommande avtalsrörelsen.

Lokala strider
Pappers skiljer sig från andra förbund genom att det inte finns några lägstalöner i det centrala avtalet. I stället skrivs de verkliga lönerna in i de lokala avtalen.

För att det ska fungera måste parterna lokalt komma överens, men om parterna inte gör det finns det inget löneskydd enligt Pappers. För att skapa detta skydd föreslås nu att det inte ska råda fredsplikt förrän det lokala avtalet, som fastställer löner och arbetstider, är påskrivet.

Starkare veto
I våras förlorade Pappers ett mål i Arbetsdomstolen. Det var Bäckhammars Bruk som ville låta en entreprenör ta över vedgårdshanteringen och interna transporter. Pappers utnyttjade sitt veto, men förlorade.

Nu vill förbundet ha avtalsbestämmelser som gör det möjligt att sätta stopp för den sortens lönedumpning. Avsikten är att all löpande verksamhet ska skötas i arbetsgivarens regi och med Pappers avtal.

Avgångsvederlag
Många av Pappers arbetsgivare drar ner på personalen. Därför kommer det förslag om avgångsvederlag och arbetsfri uppsägningstid. Tanken är att den uppsagde ska kunna vidareutbilda sig och leta nya jobb med bibehållen lön under en ordentligt tilltagen tid, som till exempel ett år.

Ett annat problem rör möjligheten att styra över sin ledighet. Ett förslag går ut på att den anställde själv ska få bestämma över två lediga dagar per år.

Pappers förbundsmöte i slutet på nästa vecka beslutar om facket ska driva dessa maktfrågor i avtalsrörelsen.

– Om jag får bestämma ska vi åka i den riktningen, säger Matts Jutterström.

FAKTA: Organiserar alla pappersarbetare
Pappers organiserar alla arbetare i massa- och pappersindustrin, cirka 21 300 personer. Totalt arbetar cirka 30 000 i branschen.
Flera olika yrkesgrupper är medlemmar i förbundet: snickare, målare, elektriker, verkstadsarbetare, processoperatörer, lokalvårdare.