– Det är dags att MAN drar tillbaka budet på Scania. Budet upplevs som fientligt och omöjliggör ett fredligt samgående, säger Kjell Wallin, IF Metalls klubbordförande på Scania i Södertälje.

Den tyske lastbilstillverkaren MAN:s bud på Scania får nu allt hårdare kritik från de fackliga organisationerna. Och nu kräver Kjell Wallin att MAN helt ska dra tillbaka budet.

Avgörande för hans ställningstagande är att MAN vill pressa fram effekterna av en sammanslagning. De besparingar som blir resultatet av en alltför snabb process drabbar då Sverige hårdast.

Tysk garanti
En orsak är, anser Kjell Wallin, den jobbgaranti som cirka 7.000 anställda på MAN i Tyskland fick i somras. Jobbgarantin fick de i utbyte mot ett par timmars längre arbetstid. Den gäller till år 2012.

– Jobbgarantin har mörkats i budet, säger Kjell Wallin.

Alla Scanias fackföreningar har protesterat mot anställningsgarantin och motsätter sig därför samgåendet. Kjell Wallin går nu ett steg längre och uppmanar MAN att dra tillbaka sitt bud helt och hållet.

– Budet uppfattas som ett hot om det ligger kvar. Ska man göra en sammanslagning bör det ske på fredliga vägar. Båda företagen går för fullt och tjänar mycket pengar. Det är ingen brådska med ett samgående, säger Kjell Wallin.

Ägarkrav
På fredag har Volkswagen styrelsemöte och en tung fråga blir MAN:s bud på Scania, där Volkswagen spelar en nyckelroll som största ägare i båda bolagen.

Volkswagen har krävt att MAN senast till mötet ska ha träffat en överenskommelse med Scania och den andra storägaren Investor som kan leda till ett samgående. VW har också sagt bolaget — åtminstone före fredag — inte tänker acceptera att Scania eller Investor lägger ett motbud på MAN.